11. september

- Správa ciest ŽSK je pripravená na zimu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. september 2009

Počas zimných mesiacov sa Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) stará o prejazdnosť a zjazdnosť 1500 km ciest II. a III. triedy a čiastočne aj o 475 km ciest I. triedy. Na nastávajúce zimné obdobie plánuje vynaložiť vlastné finančné prostriedky vo výške 1,695 mil. € (51 mil. Sk). „Po minuloročných skúsenostiach sa Správa ciest ŽSK neobáva rastu cien posypových materiálov, pohonných hmôt a miezd, pretože pri porovnateľných výkonoch zimnej údržby ciest v období 2008/2009 so zimnou sezónou 2005/2006 sa celkové náklady zimnej údržby znížili o 11 mil. Sk. Na druhej strane, pri porovnaní nákladov na zimnú údržbu v sezóne 2008/2009 s obdobím 2007/2008, sa pri 30% navýšení výkonov celkové náklady zvýšili len o 7,5%,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Prispela k tomu zmena štruktúry spravovania ciest z roku 2008, kedy vznikla centrála - príspevková organizácia Správa ciest ŽSK s organizačnými jednotkami - závodmi Kysuce, Orava, Liptov, Turiec a Horné Považie. Tým sa znížila závislosť od dodávateľskej údržby. „Odvtedy je zimná údržba nielen lacnejšia, ale aj neporovnateľne lepšie organizačne zabezpečená. Na základe riadenia údržby ciest na celom území ŽSK sa z jedného miesta štandardné, ale najmä mimoriadne situácie v celom procese zimnej údržby prostredníctvom presúvania vozidiel a mechanizmov medzi jednotlivými závodmi operatívne ľahšie zvládajú,“ doplnil J. Blanár. Napomáha tomu i zriadenie 24-hodinovej Krajskej dispečersko – spravodajskej služby (KDSS) spustenej od novembra 2008 a nainštalovanie elektronických zariadení GPS do vozidiel údržby v hodnote 270 tisíc eur, ktoré umožňujú sledovať polohu a činnosť vozidiel v aktuálnom čase. Okrem pracovníkov tejto služby môže stav vozoviek a ich údržbu sledovať tiež verejnosť na stránke www.zask.sk v časti geografického informačného systému - GIS ŽSK.
Túto zimu si môžu teda občania všímať prostredníctvom elektronického systému prácu 295 vodičov a pohyb všetkých vozidiel zimnej údržby. Vďaka minuloročnej investícii krajskej samosprávy vo výške 4,9 miliónov eur (148 mil. Sk) sa počet vozidiel Správy ciest ŽSK zvýšil o 26 nových strojov, ktoré výrazne prispeli k efektívnejšej údržbe a oprave ciest.

Mgr. Ľubomíra Koščalová
odbor informácií a zahraničných vzťahov


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky