10. február

- Klienti v Bytči-Hrabovom vo vynovených priestoroch
- Otvorenie zrekonštruovaných priestorov 19. 2. o 8.20

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 10. február 2009

Do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patria v sociálnej oblasti domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb. V nich nachádzajú svoje útočisko seniori, ale aj ľudia odkázaní na každodennú starostlivosť v rôznom veku. V Bytči-Hrabovom je takéto zariadenie určené pre dospelých. V druhej polovici minulého roka začal ŽSK s rekonštrukciou priestorov v kaštieli, kde sídli tento DD a DSS pre dospelých. Išlo o práce s cieľom ďalšieho vylepšenia prostredia - zväčšenie podlahovej plochy na klienta úpravou a zariadením novej izby, zlepšenie hygienických podmienok výmenami sociálnych zariadení, všetkých podláh a vymaľovaním izieb v kaštieli. Pred samotnou maľbou bolo nutné zabezpečiť základný reštaurátorský výskum. Pri reštaurátorskom výskume bolo zistené, že na stenách kaštieľa sa nachádzajú ako novšie tak aj renesančné výmaľby, ktoré sa však nebudú teraz reštaurovať. Zároveň reštaurátor určil technický postup maľovania stien tak, aby sa výmaľby prekryli a zostali nepoškodené. Práce sú ukončené, sú vymenené okná a vstupné dvere na prístavbe, vstupné dvere na kaštieli, vymenené laminátové podlahy, zmodernizované sociálne zariadenia na bezbariérové s výmenou príslušenstva, zariadená nová izba a vytvorený nový bezbariérový priestor v prístavbe. Ďalej sú vybudované sadrokartónové priečky v spoločných izbách v kaštieli, čim vznikli dvojlôžkové izby, je omaľovaný interiér kaštieľa. Náklady boli vo výške 88 460 eur.

Otvorenie zrekonštruovaných priestorov sa uskutoční vo štvrtok 19. februára o 8.20 h. v DD a DSS pre dospelých Bytča-Hrabové.


Peter Kubica
hovorca ŽSK