10. február (2)

- Rekord v účasti na súťaži „Dobré správy samosprávy“
- V II. ročníku získali autori videoprojektu o Bytči notebook

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Žilina 10. februára 2009

 

Predseda ŽSK Juraj Blanár dnes ocenil v II. ročníku súťaže „Dobré správy samosprávy...“ s podtitulom „...ktorá pre vás mnohé spraví“ najúspešnejšie power-pointové prezentácie stredoškolákov na ľubovoľnú tému o Žilinskom samosprávnom kraji. Tento rok sa do súťaže zapojilo zo 17-tich stredných škôl v pôsobnosti ŽSK spolu 118 študentov s 95 prácami, čo predstavuje štvornásobne vyšší počet zúčastnených ako v I. ročníku súťaže, kedy sa zapojilo29 študentov z 5 škôl ŽSK. „Teší nás takýto záujem študentov. Vidno, že ide o formu realizácie, ktorá mladým vyhovuje, a sú v nej doma. Darí sa nám napĺňať cieľ súťaže, ktorým bolo dvíhať povedomie o ŽSK medzi mladými, a nechať ich prehovoriť na túto tému vlastným jazykom. Vybrať tie najlepšie práce nebolo ľahké vzhľadom na ich počet i zvýšenú úroveň spracovania. Naša odborná porota napokon ocenila 9 prác, ktoré získali cenu za originalitu a 3 hlavné ceny,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Ako ďalej uvádza, odborná porota hodnotila výber a spracovanie témy, exaktnosť informácií, obsahovú a formálnu úroveň, originálnosť, kreativitu, uvedenie zdrojov a jej budúce využitie. „Najčastejšie študenti spracovali témy histórie a kultúry, športu, folklóru a regiónov kraja. Zaujímavosťou bola prezentácia o obci Veľké Rovné, ktorá obsahovala kompletné informácie o obci, faune, flóre, histórii a súčasnosti na vyčerpávajúcich 208 slidoch. Zaujala nás aj vlastná básnická tvorba autorky, ktorá pomocou veršov priblížila región Oravy. Ďalšie pútavé práce získali cenu za originalitu,“ upresňuje J. Blanár. Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK zároveň upozornil na nové pravidlá v rámci III. ročníka súťaže, ktorý vyhlási v septembri 2009. „Študenti budú vypracúvať svoje práce na presne zadané témy, pričom sme im definovali aj pravidlá pri tvorbe prezentácií. Tá bude musieť obsahovať erb ŽSK, úvod, jadro, záver, názov práce, meno autora a jeho kontaktné údaje a použité zdroje. Verím, že aj v budúcom ročníku súťaže nás študenti opäť pozitívne prekvapia svojimi nápadmi,“ uviedol riaditeľ Odboru informácií a zahraničných vzťahov Peter Kubica.

 

Mgr. Zuzana Muchová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK

 O C E N E N Í

 


MIESTO


ŠKOLA


ŠTUDENT


NÁZOV PREZENTÁCIE


1. miesto


Gymnázium Bytča


Martin Malobický, Marek Kramara, Ernest Sawyer


Bytča


2. miestoSpojená škola Tvrdošín


Ivan Hudec,
Radovan Pinka


Spojnica Oravice – Zuberec
Ako pomáhajú Európske fondy rozvoju turistického ruchu v Studenej doline


3. miesto


Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Lipt. Hrádku


Ivan Žulevič


Kultúrne pamiatky ŽSK

         

 

 

 

C e n a  z a  o r i g i n a l i t u


MIESTO


ŠKOLA


ŠTUDENT


NÁZOV PREZENTÁCIE<