10. december 2009

- II. ročník regionálnej konferencie o cestovnom ruchu
- Najúspešnejší hotel, penzión, reštaurácia v ŽSK a víťazi fotosúťaže

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

                                              Žilina, 10. december 2009

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zorganizoval pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR už druhý ročník regionálnej konferencie o cestovnom ruchu s medzinárodnou účasťou s podtitulom „Východiská z problémov v cestovnom ruchu v ŽSK v čase krízy.“ Hlavným cieľom konferencie bola predovšetkým podpora a zvyšovanie povedomia o význame cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji a jeho prínose pre celkový rozvoj regiónu v čase globálnej hospodárskej krízy. Riaditeľka odboru regionálneho rozvoja ŽSK Iveta Chabadová v rámci prezentácie predstavila projekty krajskej samosprávy, najmä projekt o obnove cyklotrás a peších trás v ŽSK. Poukázala tiež na aktivity krajskej samosprávy v oblasti podpory cestovného ruchu, akými sú infocesty pre záujemcov zo zahraničia, účasť na medzinárodných veľtrhoch, zaujímavé podujatia i projekt rodinných pasov. Cestovný ruch krajská samospráva podporuje i Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja číslo 16/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu. V roku 2009 bolo vďaka nemu podporených 20 projektov za 33 200 eur. „Krajská samospráva sa snaží podporovať rozvoj cestovného ruchu využívaním kultúrneho, historického a prírodného potenciálu v našom kraji a tak prilákať čo najväčší počet zahraničných návštevníkov,“ povedal riaditeľ Úradu ŽSK P. Holeštiak.
Konferenciu obohatili i zaujímavé príspevky zástupcov z Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a predstavili sa nové produkty klastrov Turiec, Orava a Liptov. V čase krízy je vďaka klastrom Žilinský samosprávny kraj v ukazovateli tržby z ubytovania, ktoré je najdôležitejším ukazovateľom z pohľadu podnikateľa aj štátu, na druhom mieste po Bratislavskom samosprávnom kraji, kde je priemerná cena ubytovania oproti ŽSK viac ako dvojnásobná. V počte prenocovaní má ŽSK dokonca najväčší podiel na počte prenocovaní za Slovensko (20,35% v r. 2008), pričom tento podiel vďaka činnosti klastrov medziročne rastie (21,42% v I. polroku 2009).
V rámci konferencie boli slávnostne odovzdané ocenenia najlepším ubytovacím zariadeniam ŽSK. Najúspešnejším hotelom ŽSK, podľa hodnotenia ročenky TREND top Holding, sa stal Holiday Inn v Žiline. Villa Nečas, tiež zo Žiliny, si odniesla hneď 2 ceny, a to v kategórii Trend Top reštaurácia 2009 v ŽSK a Trend Top penzión 2009 v ŽSK. „Základnou myšlienkou tejto aktivity je verejné ocenenie regionálnych lídrov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, stimulácia ostatných aktérov k prijímaniu efektívnych a inovatívnych riešení,“ dodal riaditeľ Úradu ŽSK P. Holeštiak. Okrem toho sa vyhodnotila fotosúťaž, ktorú organizovala krajská samospráva, s názvom „Žilinský kraj – turistický raj“. Víťaznou sa stala fotografia od Petra Honscha s názvom V Gáborovom sedle. Výsledky súťaže i jedinečné fotografie sú uvedené vo virtuálnej galérii ŽSK na adrese http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=13990.


                                                                                     Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                           hovorkyňa ŽSK