9. október

- Slovensko bez bariér aj v Žilinskom samosprávnom kraji

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina 9. október 2008

Žilinský samosprávny kraj sa zapojil do súťaže Slovensko bez bariér 2008 v kategórii Samosprávny kraj v Slovenskej republike šiestimi projektmi. Projekty piatich domovov sociálnych služieb boli zamerané na odstránenie bariér v interiéroch a exteriéroch budov.
DSS pre deti a dospelých, Domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko v Dolnom Kubíne, prihlásil projekt „Odstránenie, resp. minimalizácia bariér pre klientov v exteriéri zariadenia – v záhrade“. Domov dôchodcov a DSS pre dospelých na Karpatskej ulici v Žiline sa prihlásil s projektom „Debarierizácia zariadenia – antikorové bezbariérové prahy“. DSS pre dospelých v Zákamennom vypracoval projekt „Debarierizácia vstupného schodišťa Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zubrohlave, vybudovanie šikmej schodiskovej plošiny Omega 150“. DSS pre dospelých a domov dôchodcov v Tvrdošíne sa zapojil až s dvoma projektmi: „Debarierizácia obytných priestorov klientov“ a „Odbúravanie architektonických bariér v exteriéri domova sociálnych služieb – prístup k športoviskám a k oddychovým zónam“. Posledným prihláseným projektom je „Debarierizácia bytových jednotiek v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých, Ľ. Štúra 1210, Kysucké Nové Mesto“.
V roku 2007 získal Žilinský samosprávny kraj v tejto súťaži čestné uznanie za projekt Komunikujeme, ktorým krajská samospráva pod vedením predsedu ŽSK Juraja Blanára zlepšuje dialóg s občanmi a otvorila úrad verejnosti väčšou informovanosťou a starostlivosťou (napr. bezplatné sociálne a právne poradenstvo). V roku 2006 získal ŽSK ocenenie Samospráva bez bariér ako jediný samosprávny kraj za tri bezbariérové projekty rekonštrukcií domovov sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti: DSS Straník Žilina, DSS na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste a Domov dôchodcov a DSS v Čadci.

                                                                                                              Peter Kubica
                                                                                                              hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky