9. január

- Tretia nemocnica s certifikátom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. január 2007

Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ štyroch nemocníc s poliklinikami, považuje zdravotníctvo za jednu zo svojich kľúčových kompetencií. „Chceme, aby sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti neustále zlepšovalo,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Kraj uskutočňuje podporu zdravotníctva prostredníctvom financií na investičné aktivity a nákup prístrojového vybavenia, na spolufinancovanie schválených grantov z Európskej únie, od roku 2006 aj na záchranu nemocníc pred exekúciami. Aj samotné nemocnice skvalitňujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. NsP Trstená a NsP Liptovský Mikuláš už získali certifikát kvality, a v uplynulých dňoch sa k nim pridala NsP Dolný Kubín. Do konania o získanie tohto certifikátu sa zapojila už aj NsP Čadca.
Nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín získala certifikát kvality za to, že v odbore poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnom zariadení – všeobecnej nemocnice zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2001. Platnosť certifikátu je do 26. decembra 2010.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky