9. december

- Oslava rokov meruôsmych 1848/49
- Spomienka na významných národných buditeľov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. december 2008

Udalosti rokov 1848 až 1849významným spôsobom ovplyvnili a prepísali históriu Slovenského národa a zmenili život jeho obyvateľov. Ani po viac ako pol druha storočí preto neupadli do zabudnutia. Dôkazom je oslava už160. výročia „Meruôsmych rokov“ 1848/49, ktorá bude prebiehať 17. decembra 2008 na štyroch miestach Žilinského kraja, ktorý sa stal dejiskom vtedajších udalostí. V Čadci, Žiline, Rajci a Mošovciach, kade viedla cesta slovenských dobrovoľníkov, usporiadal Žilinský samosprávny kraj aj s partnermi program, ktorý budú tvoriť besedy, tematické výstavy o štúrovcoch, či pripomenutie základných faktov o živote týchto osobností. Program v každom meste spestria aj kultúrne podujatia v podaní speváckych zborov, ľudovej hudby či prednes básní a literárno-dramatické pásma. Na príprave a realizácii sa spolupodieľajú regionálne kultúrne strediská a múzeá, ktorých zriaďovateľom je krajská samospráva. Oslavy budú prebiehať na Mariánskom námestí v Žiline, v Kysuckom múzeu v Čadci, v Kultúrnom dome v Rajci a v Kaštieli v Mošovciach. „Prežívame rok zakončený osmičkou, symbolizujúci takzvané meruôsme roky. Z histórie je potrebné čerpať pre súčasnosť, preto históriu musíme poznať hlbšie, spomínať si na dôležité udalosti a ľudí, ktorí sa na nich podieľali,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Hlavným posolstvom osláv je pripomenutie si vzniku historicky prvej Slovenskej národnej rady (SNR), ako aj významných osobností, ktoré sa na ňom podieľali. Patrili medzi ne Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban či Samo Chalupka, ktorí sa okrem toho zviditeľnili aj ako významní spisovatelia a publicisti svojej éry.
Národní buditelia svojím verejným angažovaním v pohnutých revolučných rokoch významne prispeli k zrušeniu poddanstva, čo bol začiatok hospodárskeho, národného a kultúrneho znovuzrodenia slovenského národa.

Jana Kubicová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK