9. december (2)

- Benefičný vianočný salón
- Pracovná terapia v DSS a DSS

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. december 2008

Žilinský samosprávny kraj ponúka občanom možnosť inšpirovať sa vianočnými nápadmi na dekorácie a darčeky v priestoroch Úradu ŽSK. Ručne zhotovené betlehemy, sošky či ozdoby na vianočný stromček, ktoré vyrobili deti a dospelí zo sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy,si môžete odniesť z výstavy „Benefičný vianočný salón“ aj domov.Dňa 16. decembra od 9.00 h. do 15.00 h bude toto benefičné podujatie spojené s predajnou akciou. Výťažok z predaja výrobkov z dielne klientov 20 zúčastnených domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov poputuje na rozvoj ich ďalších tvorivých aktivít. Tie sú súčasťou pracovnej terapie, ktorejcieľom je podporovať pracovnú činnosť, pestovanie zručností a vytváranie podmienok pre tvorivosť. Získané finančné prostriedky sa využijú na nákup potrebného materiálu na ich ďalšie umelecko-remeselné činnosti.
Pre úspech projektu sme sa rozhodli predĺžiť termín výstavy a občanom sme tak ponúkli možnosť zastaviť sa a zamyslieť nad šikovnosťou ľudí z našich sociálnych zariadení. Zároveň aj takýmto spôsobom podporujeme tvorivé aktivity klientov domovov sociálnych služieb,“ povedal riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, medzi ktoré patria domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb pre deti a pre dospelých.

Jana Kubicová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK