9. apríl

- Žilinský kraj získal ocenenie na UITT v Kyjeve

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. apríl 2008 

Žilinskému samosprávnemu kraju sa v priebehu mesiaca marec podarilo získať ocenenie za profesionálny prístup k propagácií Žilinského kraja na ukrajinskom trhu. Toto ocenenie udelila zástupcom Žilinského kraja organizačná komisia veľtržnej správy ITE počas konania 14. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Ukraine International Travel Tourism (UITT) v Kyjeve. 14. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu UITT Kyjev sa konal v dňoch od 26.-28. marca 2008 Je to najväčšie a najdôležitejšie ukrajinské podujatie cestovného ruchu s medzinárodným významom. Pravidelne sa ho zúčastňujú kľúčoví hráči tohto odvetvia, aby propagovali svoje produkty a potvrdili svoju prítomnosť na ukrajinskom trhu. Veľtrh má vysokú profesionálnu úroveň a jeho význam z roka na rok rastie. Žilinský samosprávny kraj na veľtrhu prezentoval potenciál cestovného ruchu historických regiónov v rámci národnej expozície Slovenskej republiky. Expozíciu navštívilo niekoľko desiatok zástupcov ukrajinských touroperátorov, ale i laickej verejnosti, ktorí sa zaujímali o možnosti trávenia rodinnej zimnej dovolenky, o letné detské a mládežnícke pobyty, o možnosti kúpeľného liečenia a wellness programov. Návštevníci sa tiež zaujímali o odborné informácie - podmienky udeľovania víz a organizovania pobytov na Slovensku v súvislosti so vstupom Slovenska do schengenského priestoru, o možnostiach nadviazania obchodných kontaktov, o nové produkty a balíčky služieb cestovného ruchu, o tohtoročné podujatia cestovného ruchu, ako aj o kvalitu a ceny služieb. Vzhľadom na to, že Ukrajina zaujíma v rebríčku návštevnosti Slovenska jedno z popredných miest, je účasť na dynamickom ukrajinskom trhu nevyhnutnosťou. Je reálne, že aj napriek vízovej povinnosti sa vysoký záujem Ukrajincov o Slovensko na veľtrhu odrazí aj vo zvýšenej návštevnosti Žilinského kraja v nadchádzajúcej turistickej sezóne.

Štatistika 2006:
Za ŽSK
Ukrajinskí návštevníci: 8 192 osôb
Priemer. počet prenocovaní: 5,5 dňa
Štruktúra: 1,3 % z celkového počtu návštevníkov ŽSK

Štatistika 1. polrok 2007 (celý rok 2007 ešte nie je skompletizovaný)
Za ŽSK
Ukrajinskí návštevníci: 7 348 osôb
Priemer. počet prenocovaní: 6,1 dňa
Štruktúra: 2,4 % z celkového počtu návštevníkov

zdroj, ŠÚ SR

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky