8. február

- 12 nových autobusov pre cestujúcich (nielen) z Liptova
- Obnova vozidlového parku v SAD Liptovský Mikuláš

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 8. február 2008

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej kompetencii prímestskú autobusovú dopravu. Zmluvami s dopravcami zabezpečuje, aby boli zachované zľavy pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, dôchodcov, študentov, a tiež aby autobusy nepremávali iba na ekonomicky výhodných trasách, ale aby pokrývali celé územie kraja. Jednou z podmienok ŽSK voči dopravcom pri udelení licencie bolo zavádzanie nových autobusov, aby sa tak zvyšovala bezpečnosť a komfort pre cestujúcich, ale zároveň sa znižovali náklady na údržbu autobusov. Dopravcovia vo verejnej doprave na území Žilinského kraja tak po roku 2010 nemôžu používať vozidlá, ktoré majú viac ako 16 rokov. SAD Liptovský Mikuláš, a.s., zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu na Liptove a Orave.

Dňa 12. februára 2008 sa začne výrazná obnova vozidlového parku v SAD Liptovský Mikuláš, a.s. V tento deň bude o 9.00 h. v priestoroch SAD v Ružomberku zaradených do prevádzky prvých 12 nových vozidiel z celkového počtu 44 v roku 2008. Zúčastnia sa predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a generálny riaditeľ SAD Liptovský Mikuláš, a.s. Ing. Ladislav Hološ, ale pozvaní sú aj starostovia obcí, do ktorých budú nové autobusy premávať.

Nové vozidlá sú od výrobcu SOR Libchavy, typu C 10,5 s motormi IVECO EURO IV. Všetky vozidlá sú klimatizované, zvýši sa komfort cestovania, všetky vozidlá majú retardér, ktorý nielen šetrí brzdy, ale zároveň zvyšuje bezpečnosť jazdy a tým aj bezpečnosť cestujúcich. Nové motory IVECO EURO IV sú vysoko ekologické, šetria životné prostredie nízkymi emisiami a zároveň sú veľmi úsporné. Umožňujú ušetriť 5-6 l/100 km oproti starým motorom LIAZ. So zaradením nových vozidiel sa súčasne vyradí z prevádzky 12 starých vozidiel vyrobených v rokoch 1985 – 1990, ktorých priemerný vek je 20 rokov. Ich prevádzka je vysoko neefektívna, značne náročná na spotrebu PHM, náhradných dielov i časté opravy.

Zaradenie nových autobusov SOR
508401 – Ružomberok - Liptovské Revúce
508406 – Ružomberok - Komjatná
508410 – Ružomberok - Ludrová, Liptovská Štiavnica
508411 – Ružomberok - Liptovské Sliače
505401 – Liptovský Mikuláš – Bobrovček
505402 – Liptovský Mikuláš – Bobrovec – Trstené – Jalovec
505407 – Liptovský Mikuláš – Lipt. Trnovec – Lipt. Sielnica – Lipt. Matiašovce - Kvačany
505410 - Liptovský Mikuláš – Baňadiková – Lipt. Ondrej – Jakubovany – Konská
505416 – Liptovský Mikuláš – Závažná Poruba
505423 – Liptovský Mikuláš – Gálovany – Svätý Kríž – Lazisko
505426 – Liptovský Mikuláš – Ľubeľa – Dúbrava
510402 - Dolný Kubín – Žilina

Peter Kubica
hovorca ŽSK