7. marca

- Slovenská sporiteľňa darovala zariadeniam ŽSK viac ako milión korún
- Regina Ovesny-Straka navštívila DSS Karpatskú v Žiline

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 7. marca 2008 

Predseda ŽSK Juraj Blanár dnes privítal na Úrade Žilinského samosprávneho kraja generálnu riaditeľku Slovenskej sporiteľne (SLSP) Reginu Ovesny-Straka. Organizácie ŽSK a Slovenská sporiteľňa vzájomne spolupracujú v rôznych formách. SLSP systémom darovacích zmlúv venovala kultúrnym, školským a sociálnym zariadenia ŽSK za necelé dva roky viac ako milión korún na rôzne projekty. V kultúrnej oblasti SLSP poskytla Slovenskému komornému divadlu v Martine pri organizovaní festivalu „Dotyky a spojenia“ 300 tisíc korún. Rovnakú sumu získalo divadlo od SLSP aj na zachovanie kultúrnych hodnôt. V regióne Turca bankovný ústav každoročne venuje 50 tisíc korún Turčianskej galérii na propagáciu. Žilinská knižnica získala na nákup kníh 139 tisíc a sumou 40 tisíc prispela Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci na podujatie „Palárikova Raková“.
S projektmi v oblasti školstva uspeli napr. Spojená škola v Tvrdošíne, Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste, Martine a Stredné odborné učilište Turany. Všetky školy dostali dotáciu 50 tisíc na projekt modernizácie výuky. Združená hotelová a obchodná škola v Čadci získala na zriadenie novej učebne v technike obsluhy 100 tisíc korún. „Som veľmi rád, že aj Slovenská sporiteľňa prispela týmto spôsobom k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti v našich školách. Verím, že sa z budúcich absolventov stanú odborníci, ktorí prispejú k rozvoju ekonomiky Žilinského kraja,“ povedal na stretnutí predseda ŽSK Juraj Blanár.
Generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne Regina Ovesny-Straka v sprievode predsedu ŽSK Juraja Blanára pokračovala v návšteve Žilinského kraja v Domove sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. Tomu SLSP darovala 42 tisíc korún na zakúpenie zdvíhacích zariadení na skvalitnenie života a lepšiu manipuláciu s klientmi tohto zariadenia.

 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky