7. január

- Osvetové strediská ŽSK sa zmenili na kultúrne strediská

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 7. január 2008

S príchodom roku 2008 nastali zmeny aj v kultúrnej oblasti Žilinského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci schválili 18. decembra 2007 zmenu súčasného názvu regionálnych osvetových stredísk na nový - regionálne kultúrne stredisko. „Pojem „osvetové“ je zastaralý a nezodpovedá rozsahu a obsahu činnosti, ktorú má v 21. storočí kultúrna organizácia tohto typu vykonávať. Pojem je zle preložiteľný do svetových jazykov a po konzultácii s odborníkmi s oblasti kultúry sme uprednostnili pojem „kultúrne“ stredisko,“ odôvodnil zmenu názvu predseda ŽSK Juraj Blanár.

Osvetové strediská sa budú prezentovať pod názvami:
a) Regionálne kultúrne stredisko v Žiline,
b) Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,
c) Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
d) Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši,
e) Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Zmena názvu vyplýva z prijatia strategického materiálu s názvom OD KULTÚRNYCH HODNÔT K HODNOTE KULTÚRY - Stratégia rozvoja kultúry v Žilinskom samosprávnom kraji. Ten zároveň rieši nové organizačné štruktúry bývalých osvetových stredísk ŽSK a definuje nové poslanie a obsah ich činnosti. Hlavným cieľom rozvoja kultúry v Žilinskom kraji je zlepšenie kvality života obyvateľov kraja. To znamená zlepšenie podmienok pre individuálny osobnostný a duchovný rast, zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúrnej identity, vzdelávanie, sprístupňovanie a tvorbu kultúrnych hodnôt, sekundárne aj zlepšenie sociálnych podmienok (napríklad lepšia zamestnanosť, zdroj príjmov z kultúrnej turistiky). Dokument je verejne prístupný na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v sekcii odbor kultúry.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK