6. október

- ŽSK dal 148 miliónov korún na obnovu strojného parku Správy ciest ŽSK

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 6. október 2008 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) financoval v roku 2008 zo svojich úverových zdrojov nákup strojnej techniky pre Správu ciest ŽSK a jej regionálne závody vo výške 148 miliónov Sk (4,9 mil. eur). Vozový park Správy ciest ŽSK sa rozšíril zo 115 dopravných prostriedkov a sypačov o ďalších 26 strojov. Ide o 15 univerzálnych nákladných motorových vozidiel, 5 samohybných pracovných strojov – rýpadlo, nakladač, 5 univerzálnych traktorových nosičov a jednu bagelu, ktorá slúži ako mobilný recyklátor živičných asfaltových zmesí. „Obnova strojového parku zabezpečí zlepšenie pracovných podmienok Správy ciest ŽSK a zvýši kvalitu údržby a opravy ciest II. a III. triedy kraja, ktoré má vo svojej kompetencii,“ vysvetľuje predseda ŽSK Juraj Blanár. „Nákupom nových strojov vyradíme mnohé, viac ako dvadsaťročné opotrebované veterány,“ upresnil. Podľa slov riaditeľa Správy ciest ŽSK Milana Puchoňa vyradené stroje poslúžia na náhradné diely pre tie, ktoré budú nasadené na 1480 kilometrov ciest ŽSK.
Blanár tiež dodal, že tento rok investoval ŽSK do opravy najproblémovejších ciest svojich regiónov 116 miliónov korún. V budúcom roku počíta v tomto smere ŽSK s čerpaním eurofondov na 7 projektov rekonštrukcie a zvýšenia bezpečnosti ciest II. a III. triedy v celkovej sume 379 mil. Sk (12,282 mil. eur). Krajská samospráva v blízkej budúcnosti tiež pripravuje zefektívnenie práce strojov správy ciest a ich monitorovanie pomocou GPS. „Vďaka monitorovaciemu systému budeme presne vedieť, kde sa naše stroje pohybujú, či majú radlicu pri zimnej údržbe dole alebo hore. Takýmto spôsobom chceme sprísniť kontrolu a vyhnúť sa problémom. Budeme mať prehľad o každom stroji,“ skonštatoval Blanár.


Zuzana Muchová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK