6. máj

-Žilinský samosprávny kraj, obce a mestá jeho 11 okresov sa aktívne pripravujú na čerpanie prostriedkov z eurofondov.

Tlačové vyhlásenie pri príležitosti pracovného stretnutia predsedu ŽSK Juraja Blanára so 160 predstaviteľmi miest a obcí Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj, obce a mestá jeho 11 okresov sa aktívne pripravujú na čerpanie prostriedkov z eurofondov. V programovacom období do konca roka 2013 chcú spoločne zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť hospodárskeho života Liptova, Oravy, Turca, Horného Považia a Kysúc. Samospráva sa môže uchádzať o finančné zdroje v programoch:
- v rámci NSRR – Regionálny operačný program, Informatizácia spoločnosti, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Životné prostredie, Zdravotníctvo, Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
- mimo NSRR – Program rozvoja vidieka, Programy cezhraničnej spolupráce.
„Napríklad v Regionálnom operačnom programe je pre celý Žilinský kraj plánovaná suma 204 336 639 EUR (6,7 mld. Sk),“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý inicioval pracovné stretnutie s predstaviteľmi miest a obcí. Z 315 sa ich zúčastnila polovica. Jednou z otázok, ktorá sa bytostne dotýka všetkých obcí a miest, je cestná infraštruktúra. „V tomto roku nakúpime sypače, nakladače a ďalšiu techniku na cesty za 147,5 milióna korún,“ vyjadril spokojnosť predseda ŽSK J. Blanár s tým, že cesty II. a III. triedy v Žilinskom kraji sa vďaka modernejšej technike dočkajú ešte lepšej údržby a starostlivosti. Pre ŽSK sú v ROP alokované finančné prostriedky v objeme 720 mil. Sk, a v rámci cezhraničnej spolupráce sa ŽSK uchádza o financie vo výške 310 mil. Sk na zlepšenie cestného prepojenia medzi SR, Poľskom a Českou republikou.