6. jún

- Žilinský kraj v 7 jazykoch
- www.regionzilina.sk aj pre Angličanov, Nemcov, Francúzov, Talianov, Poliakov, Rusov a Chorvátov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 6. jún 2008 

Ak hovoríte po anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, poľsky, rusky alebo chorvátsky, môžete zavítať na stránku Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk. Tá je od dnešného dňa nielen v slovenskom jazyku, ale až v 7 jazykových mutáciách ponúka informácie o stálom zastúpení ŽSK v Bruseli, o aktivitách Rozvojovej agentúry ŽSK, o infocestách pre zahraničných touroperátorov, tiež o kompetenciách Žilinského samosprávneho kraja. V týchto cudzích jazykoch si záujemcovia môžu zistiť aj informácie o Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí alebo Kysuciach, ktoré tvoria súčasť Žilinského kraja a svojím prírodným, historickým a kultúrnym bohatstvom patria medzi významné lákadlá pre domácich i zahraničných návštevníkov. „Som rád, že komunikujeme nielen v slovenčine, ale základné informácie o našom kraji si môžu prečítať aj ľudia z iných štátov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Ide o ďalšiu z aktivít v rámci projektu KOMUNIKUJEME, ktorého cieľom je zlepšiť a zefektívniť komunikáciu samosprávy nielen s obyvateľmi kraja, ale aj so zahraničím.“

Peter Kubica
hovorca ŽSK