5. máj

- Ako prežiť školu?

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. máj 2008

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 76 stredných škôl v Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach. Pre žiakov 1. ročníkov týchto škôl vypísal ŽSK v tomto roku už druhý krát literárnu súťaž s názvom „Ako prežiť školu...“. Úlohou študentov je napísať text ľubovoľného slohového útvaru, ktorý sa zameria na najzaujímavejšiu príhodu zo školského roka 2007/2008 alebo na poskytnutie návodu ako úspešne absolvovať prvý ročník stredoškolského štúdia. Uzávierka súťaže „Ako prežiť školu...“ určenej iba pre študentov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 30. mája 2008. Vyhodnotenie sa uskutoční 16. júna 2008 v Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK