5. december

- ŽSK si pripomína slovenskú spisovateľskú legendu Rúfusa
- V Závažnej Porube otvoria pamätnú izbu básnika

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. decembra 2008

Žilinský samosprávny kraj udelil slovenskému spisovateľovi, prekladateľovi a rodákovi zo Závažnej Poruby Milanovi Rúfusovi ocenenie Čestné občianstvo Žilinského samosprávneho kraja. „V jednoduchosti je krása. Mnohé majstrove básne sú jednoduché, a predsa veľmi silné, emotívne, čarovné a ľudské. Meno Milana Rúfusa sa stalo synonymom poézie pre mnohé generácie,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár pri príležitosti blížiacich sa osláv v Rúfusovej rodnej obci. Obec Závažná Poruba, Žilinský samosprávny kraj a Liptovské múzeum organizujú spoločne Národné oslavy 80. narodenín majstra Milana Rúfusa pod názvom Štebot v rodnom hniezde, ktoré sa konajú 12. decembra 2008 v jeho rodisku. Súčasťou podujatia je aj slávnostné otvorenie jeho pamätnej izby v Závažnej Porube. ŽSK zapojil do osláv životného jubilea básnickej osobnosti aj stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Spolu 23 škôl zo všetkých piatich regiónov pripravuje recitačné a literárne pásma, rozhlasové relácie, výstavy, súťaže, nástenky, výtvarné a hudobné súťaže, prezentácie autorovej tvorby a kreatívne besedy.
Na Rúfusovom rodnom Liptove sa zapojilo šesť škôl. V Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši študenti si pripomínajú Rúfusa ako „bývalého“ spolužiaka, a aj na blížiacich sa oslavách 90. výročia vyučovania v slovenskom jazyku. Podľa slov riaditeľa gymnázia Jozefa Škorupa význam spisovateľa pre slovenskú literatúru zdôrazní na besede so študentmi spisovateľ Drahoslav Machala. O aktivity nie je núdza ani na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku, liptovskomikulášskej Obchodnej akadémii a Strednej odbornej škole stavebnej, i Spojenej škole v Ružomberku. Hrádockí študenti Odbornej školy odprezentujú recitál z Rufusových Modlitbičiek. V Turci sa zapojili tri školy. Na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine už v novembri organizovali podujatie Stretnutie generácií - autorské čítanie zo zborníka Putovanie za spomienkami. V decembri sa študenti bližšie zoznámia s básnikom cez prednes v školskej literárnej súťaži Literárny Gymletko. V martinskej Obchodnej akadémii a Strednej odbornej škole robia multimediálne prezentácie autora. Na Orave na umelca spomínajú tri školy. Podľa riaditeľky Spojenej školy v Slanickej osade pri Námestove Kataríny Rabčanovej plánujú štyri podujatia - Slanica recituje Rúfusa, nástenku, rozhlasovú reláciu k jubileu Rúfusa a besedu spojenú s recitáciou. Rúfus bude tento mesiac rezonovať aj v Strednej odbornej škole a Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. Sedem škôl sa angažuje na Hornom Považí. V podaní študentov Gymnázia v Bytči sa v priestoroch Farského kostola realizuje pásmo vianočnej hudby v podaní spevákov a hudobníkov z občianskeho združenia Harmonia Seraphica Bratislava a duchovnej poézie Milana Rúfusa. Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline má program pripravený až do januára 2009. Nechýba v ňom rozhlasová relácia, slohové práce, večer s dielami autora a literárna, výtvarná i hudobná súťaž žiakov všetkých ročníkov. Energetici na Strednej odbornej škole v Žiline usporiadajú predajnú výstavu Rúfusových kníh a v rámci krúžku Literatúra a umenie sa o osobné zážitky a skúsenosti so spisovateľom podelí vedúca krúžku Alica Zvrškovcová. Ďalšie zapojené školy sú Gymnázium Rajec, Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola stavebná a Spojenej škole na Tulipánovej ulici v Žiline. Kysuce reprezentujú s programom štyri školy - Gymnázium v Turzovke, Obchodná škola D. M. Janotu a Stredná odborná škola na Okružnej ulici v Čadci, i Stredná odborná škola na Ul. 17. Novembra v Čadci, ktorá má na programe zmes aktivít v podujatí Týždeň s Milanom Rúfusom.

Mgr. Zuzana Muchová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK