5. december (2)

- Ukrajinskí touroperátori budú spoznávať Žilinský kraj

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. december 2008

Žilinský samosprávny kraj aktívne pristupuje k prezentácii svojich regiónov a ich potenciálu v cestovnom ruchu. Zimná verzia infocesty: „Objavte Žilinský kraj – klenot Slovenska“ je určená pre ukrajinských touroperátorov. Ide vôbec o prvú takúto spoluprácu slovenského kraja s Ukrajinou v oblasti cestovného ruchu. „Predstavíme ukrajinským touroperátorom viaceré lyžiarske strediská. Budú mať možnosť priamo vyskúšať lyžiarske svahy, wellness a kúpele, zažijú tiež vianočnú atmosféru v skanzene Vychylovka a na novoosvetlenom Oravskom hrade,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý sa v rámci infocesty stretne aj s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Ukrajiny v SR p. Innou Ohnivets (na recepcii v piatok 12. decembra 2008 v Hoteli Dubná Skala, Žilina). Touroperátori z Kyjeva, Užhorodu, Mukačeva, Odessy, Dnepropetrovska a zástupcovia Veľvyslanectva Ukrajiny v SR budú spoznávať regióny Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec od 9. do 13. decembra 2008. „Podľa našich informácií, ako aj z hľadiska výsledkov zasadnutia slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu z júna 2008 vyplýva, že
- v posledných 3 rokoch sa zvyšuje počet ukrajinských turistov na Slovensku, ako aj ich podiel na celkovom počte turistov v ŽSK,
- zo strany ukrajinských turistov rastie záujem o: kúpeľné pobyty, lyžiarske pobyty, detské tábory a nákupnú turistiku,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár zameranie na ukrajinských touroperátorov.
Ako zvyčajne nebudú chýbať ani zástupcovia zahraničných médií, ktorí za účasť odprezentujú a spropagujú Žilinský kraj. Ukrajinu zastupujú TV channel 1+1 Kyjev (90% podielu v TV vlastní Central European Media Enterprises – CME), Národné ukrajinské rádio, medzinárodný cestovateľský magazín Kyjev (publikuje už 17 rokov, viackrát ocenený ako najlepšie turistické periodikum v Ukrajine - náklad 20 000 ks, 140 strán, 6 vydaní za rok).

Zvyšovanie podielu návštevníkov z Ukrajiny na návštevnosti v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v Žilinskom kraji:

Rok Počet návštevníkov Počet prenocovaní
2006 8192 45212
2007 9239 52420
1. polrok 2008 4778 29841

Za prvý polrok 2008 sa z hľadiska návštevnosti v ubytovacích zariadeniach umiestnili: 1. Poľsko, 2. Česká republika, 3. Maďarsko, 4. Nemecko, 5. Ukrajina a 6. Rusko.

Peter Kubica
hovorca ŽSK