5. august

- Sociálne zariadenia Žilinského kraja sa skvalitňujú

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. august 2008

Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR udelilo finančný príspevok siedmym projektom domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v celkovej výške 3,985 milióna Sk (132 277,77 eur). „Financie sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení. Pokračujeme v trende zlepšiť kvalitu života našich klientov a zároveň uľahčiť náročnú prácu zamestnancom,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. „Aj týmto spôsobom sme využili dostupné možnosti ako efektívne získať a zúročiť finančné prostriedky pre naše organizácie. Žilinský samosprávny kraj sa na projektoch bude spolupodieľať 10% spolufinancovaním.“
V zariadení v Terchovej sa vybuduje výťahová plošina pre zdravotne ťažko postihnutých, DSS pre deti a dospelých v Tvrdošíne zrealizuje terénne úpravy vo svojom areáli, aktívny zdvihák a hygienická zdvíhacia stolička sa zakúpi do DD a DDS Republiky v Žiline. V DSS Lúč Žilina sa vytvorí rehabilitačno-ozdravný komplex, na lepšiu manipuláciu s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi sa v DD a DSS Karpatská 8,9 v Žiline vybaví potrebnou technikou bezbariérová kúpeľňa. V DSS pre deti a dospelých v Martine inštalujú výťahovú plošinu pre vstup vozičkárov a v DSS na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste bude namontovaný zdvíhací systém.

 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky