31. január

- Inovačný rozvoj regiónov 2008 a Inovácia Žilinského kraja 2007

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 31. január 2008

29. januára sa v Žiline uskutočnila konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2008. Na konferencii sa 140 záujemcov prevažne zo Žilinského regiónu (podnikateľov, zástupcov samospráv a škôl) dozvedelo informácie o zámeroch Žilinského samosprávneho kraja v oblasti rozvoja inovácií a malo možnosť diskutovať o smerovaní rozvoja školstva, služieb samospráv pre obyvateľov a podnikateľov. Okrem toho sa účastníci mohli oboznámiť so zámermi vznikajúcich klastrov v Žilinskom kraji, konkrétne klastra informačných a komunikačných technológií (IKT), cestovného ruchu, drevospracujúceho priemyslu a klastra automobilových dodávateľov. V rámci klastra IKT sa partneri (Alcatel-Lucent Slovakia, EmTest, GiTy Slovensko, INGN, Ipesoft, Scheidt und Bachmann, Siemens PSE, SNK, Tesla Liptovský Hrádok, ŽSK) dohodli na možnej budúcej spolupráci pri zvyšovaní prosperity regiónu a v ňom pôsobiacich spoločností, inštitúcií a organizácií poskytujúcich služby v oblasti moderných sieťových a informačno-komunikačných technológií, rovnako ako v oblastiach vzdelávania, technologických transferov, inovácií a výskumu a vývoja. Za týmto účelom vytvoria a budú aktívne podporovať IKT klaster s názvom z@ict :: ict_region_zilina. Aktivity IKT klastra budú smerovať k vytvoreniu otvorenej komunikačnej platformy pre IKT spoločnosti Žilinského regiónu, zvýšeniu povedomia o IKT sektore ako významnom priemyselnom odvetví v regióne Žilina, zvýšeniu podielu investícií s vysokou pridanou hodnotou do sektora IKT v Žilinskom regióne, zatraktívneniu Žilinského regiónu prostredníctvom vytvárania excelentných pracovných podmienok v oblasti IKT, zvýšeniu zamestnanosti v sektore IKT v Žilinskom regióne, cielenej podpore vzdelávania v oblasti IKT na stredných školách a univerzitách Žilinského regiónu, dosiahnutiu vyššieho stupňa znalostnej ekonomiky v Žilinskom regióne a zvýšeniu konkurencieschopnosti IKT firiem pôsobiacich v Žilinskom regióne

V rámci konferencie sa tiež uskutočnilo odovzdávanie prvého ročníka ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2007, ktorého zámerom je verejné ocenenie a podpora organizácií, ktoré svojou činnosťou a inovatívnymi aktivitami prispievajú k rozvoju Žilinského regiónu. Prvého ročníka sa zúčastnilo 14 prihlásených projektov podnikateľov, samospráv, či neziskových organizácií. Víťazom v kategórii malých a stredných podnikateľov sa stala spoločnosť EMTEST, a.s. zo Žiliny. Spoločnosť je komplexným dodávateľom a systémovým integrátorom v oblasti dopravy a v súčasnosti zamestnáva takmer 200 ľudí. Okrem centrály v Žiline má spoločnosť pobočku aj v Bratislave a vo Vsetíne (ČR), ako aj partnerské pobočky v Poľsku, Dánsku a Nemecku. V kategórii regionálny rozvoj sa víťazom stala Obec Necpaly so svojou obecnou vodnou elektrárňou, prvou svojho druhu na Slovensku. Elektráreň funguje na princípe vodného kolesového motora, ktorý je chránený slovenským patentom v 148 krajinách sveta.

„Na výskum, vývoj, nové nápady, nový prístup v službách, proste na inovácie sa zabudlo a je na čase, aby sme upozornili na tých, ktorí sú prvé lastovičky a dokázali nielen v krajskom, ale i celoslovenskom a svetovom meradle, že sa to dá. Preto sme prišli s iniciatívou oceniť tých najlepších. Cieľom je, aby sa ocenenie Inovácia Žilinského kraja stalo prestížnym ocenením, vzbudzujúcim rešpekt na trhu,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý v utorok 29. januára odovzdal historicky prvýkrát ocenenie Inovácia Žilinského kraja.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky