30. september

- Žilinský kraj chce uspieť 7 projektmi a opraviť viac ako 100 km ciest

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 30. september

V rámci čerpania eurofondov pripravil Žilinský samosprávny kraj 7 projektových zámerov, ktorých cieľom je rekonštrukcia, zvyšovanie bezpečnosti a prínosy v rámci trvalo udržateľného rozvoja na cestách II. a III. triedy. Celková suma plánovaných zámerov je 379 mil. Sk (12,282 mil. €). Na rekonštrukciu ciest ŽSK využije nielen výzvu Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), kde podal 5 projektových zámerov v hodnote 320 mil. Sk (10,622 mil. €) a kde bola uzávierka prvého hodnotiaceho kola práve dnes - v utorok 30. septembra, ale zameral sa aj na Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, kde podal spolu s Moravskoslezským krajom 2 projekty v hodnote 59 mil. Sk (19,584 mil. €). Na všetkých projektoch sa Žilinský samosprávny kraj podieľa na spolufinancovaní 5%, čo predstavuje 18,95 mil. Sk (629,02 tis. €). „V prípade schválenia projektov do konca roka 2009 zrekonštruujeme na 53 úsekoch viac ako 100 km ciest II. a III. triedy a 4 mostné objekty,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. V 2 lokalitách národných parkov Veľká a Malá Fatra sa tiež vybudujú priechody umožňujúce bezkolíznu migráciu živočíchov, pričom mnohé z nich sú zákonom chránené. Zámerom je aj zmodernizovať prvky zvyšujúce bezpečnosť (nové priechody pre chodcov, zvislé dopravné značenia a obnova nevyhovujúcich zvodidiel).
Žilinský samosprávny kraj môže v programovom období 2007 – 2013 čerpať na cesty II. a III triedy z ROP prostriedky celkovo vo výške cca 700 mil. Sk (23,236 mil. €).

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky