30. apríl

- Rozvoj vidieka Žilinského regiónu má nové možnosti

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 30. apríl 2008

Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol podporiť menšie obce prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu rozvoja vidieka. VZN stanovuje podmienky poskytovania dotácií na podporu vidieka v rôznych formách, napríklad všeobecne prospešných služieb a účelov, podnikania alebo na konkurencieschopnosť regiónov. O podporu sa môžu uchádzať obce mimo inovačných pólov rastu na území ŽSK, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom nie je ŽSK a ich sídlo, či trvalé bydlisko je mimo inovačných pólov rastu na území ŽSK. Inovačnými pólmi sú vyjadrené krajské mestá, mestá so sídlom obvodu a mestá s bývalým sídlom okresu. „Z celkového počtu 315 obcí v Žilinskom kraji bude môcť využiť dotácie 176 obcí,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Obec môže získať na svoj projekt podporu v rozsahu minimálne 10 000,- Sk a maximálne 200 000,- Sk. V roku 2008 je na projekty podpory vidieka vyčlenená suma 2,5 milióna korún z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.“ VZN nadobúda účinnosť 10. mája 2008, odkedy budú môcť obce prostredníctvom formulára o dotáciu žiadať príspevok až do 6. júna tohto roku. Formulár a podmienky výzvy budú zverejnené na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v sekcii aktuality.

 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky