29. júl

- Expozícia Jánošík a Terchová v novom šate

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 29. júl 2008

Vsobotu 2. augusta 2008 sa o 10.00 h. uskutoční za účasti predsedu ŽSK Juraja Blanára otvorenie revitalizovanej expozície Považského múzea v Terchovej, v budove obecného úradu. Považské múzeum je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Revitalizácia sa vykonávala s dôrazom na modernú Jánošíkovskú tradíciu tak aby bola dôstojným stánkom histórie, kultúry a zachovávania tradícií. Jej hodnota je o to vyššia, že ide ruka v ruke popri zvýraznení historického a kultúrneho dedičstva s rozvojom cestovného ruchu v Terchovej ako ďalšia z ponúk pre trávenie voľného času turistov.
Stavebné úpravy sa týkali výmeny podláh, textílií na stenách expozície, demontáže viacerých architektonických prvkov, prepojenie vstupnej haly s celou expozíciou a použitím bledších materiálov aj celkové presvetlenie expozície. Zameranie expozície na Terchovú a Jánošíka sa nezmenilo, bol však vypracovaný úplne nový scenár, zmenené a doplnené boli jednotlivé tematické celky, pôvodné exponáty boli doplnené o nové, taktiež fotografie boli doplnené o nové (texty a fotografie sú na samostatných posteroch). Vo vstupnej hale, ktorá bola doposiaľ prázdna sa zrealizovala maketa terchovskej izby s tradičným zariadením a jej dominantou – pecou (kochom). V samotnej expozícii sa postavili 2 veľké pódia, kde sú novinkou ďalšie 2 makety. Na jednom je maketa drevenice (priečelie) s náznakom dvora aj jeho bežného inventáru, zároveň je ukážkou ľudovej architektúry. Na druhom pódiu, ktoré je rozdelené na 2 časti je maketa strungy - priestor, kde sa dojili ovce. Na oboch pódiách je množstvo zaujímavých exponátov zo zbierok Považského múzea. V roku 2007 navštívilo expozíciu Jánošík a Terchová takmer 9000 návštevníkov.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky