29.február

- Indická veľvyslankyňa vidí silný priemyselný potenciál Žilinského kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 29. februára 2008

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár prijal na oficiálnej návšteve mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indickej republiky v SR Homai Saha. Žilinský kraj, ktorý si veľvyslankyňa vybrala za svoje prvé výjazdové miesto po Slovenskej republike, má podľa nej silný potenciál v priemysle progresívnych technológií. Dokazuje to aj príchod indického oceliarskeho koncernu ArcelorMittal do regiónu Orava, kde prevezme najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu ferozliatin firmu OFZ, Istebné. „Investícia na Orave je jedným z prvých investícií indických firiem na Slovensku. Verím, že tento trend bude pokračovať a okrem podpory zamestnanosti prispejeme aj k rozvoju priemyslu v tomto regióne,“ povedala Homai Saha.
Predseda ŽSK Juraj Blanár takúto podporu priemyslu uvítal. Zároveň zdôraznil potenciál Žilinského kraja v turistickom priemysle, ktorý prirovnal k potenciálu Indie. Na jeho slová reagovala indická veľvyslankyňa slovami: „stredná vrstva indického obyvateľstva cestuje pravidelne po svete. Myslím si, že jednou z atraktívnych krajín s prírodnými bohatstvami a kultúrnymi krásami je aj Slovensko a Žilinský kraj. Osobne som navštívila Oravský hrad a bola som unesená,“ uzavrela Homai Saha. Obaja partneri sa na stretnutí dohodli na vzájomnej spolupráci.

 

Zuzana Muchová
komunikačná manažérka ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky