28. marec

- Žilinský samosprávny kraj ocenil na podujatí Deň učiteľov 2008 47 výnimočných pedagógov stredných škôl

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. marca 2008

V Slovenskom komornom divadle v Martine dnes predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár spolu s riaditeľkou Odboru školstva ŽSK Danou Weichselgärtner slávnostne oceňovali pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za výnimočnú prácu v roku 2007. „Už minulý rok sme sa rozhodli takouto formou morálne oceniť rozmanitú, tvorivú a obetavú prácu pedagógov našich škôl. Vážime si ich dôležité prínosy v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Tento rok bolo na podnet jednotlivých riaditeľov škôl ocenených spolu 47 pedagógov z regiónov Turca, Horného Považia, Kysúc, Oravy a Liptova,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Riaditeľka Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja Dana Weichselgärtner v príhovore vyzdvihla podiel učiteľov na príprave mladých ľudí na nový život, nové podmienky a nároky doby. „Práve škola je miestom, kde sa usilujeme čo najúčinnejšie rozvíjať kľúčové kompetencie našich detí. Schopnosti, ktoré sú doslova kľúčom k zmysluplnému a úspešnému životu. Na každého pedagóga sa pozeráme s určitým rešpektom, s dávkou úcty, no hlavne s obdivom. Veľmi si vážime vašu ľudskosť, vaše náročné a zodpovedné povolanie a poslanie,“ zdôraznila vo svojom prejave.
Slávnostný program Dňa učiteľov 2008 zavŕšili herci Slovenského komorného divadla v Martine predstavením Michaela Viewegha s názvom Anjeli všedného dňa v réžii Doda Gombára. 

Zoznam ocenených pedagógov pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 2008

TURIEC
1. Mgr. Anna Buricová – Spojená škola, Turany
2. Ing. Stanislav Chorváth – Spojená škola, Mošovce
3. PaedDr. Ing. Jozef Dolinský – Združená stredná škola obchodu a služieb, Martin
4. Mgr. Miroslav Bartoš – Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
5. Mgr. Anna Pišková – Gymnázium, V. P. Tótha, Martin
6. Mgr. Anna Podhorská – Spojená škola, Martin
7. Ing. Dagmar Najšlová – Stedná priemyselná škola, Martin
8. Mgr. Ľubica Menichová – Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice
9. Mgr. Judita Poliačiková – Gymnázium J. Lettricha, Martin
10. PhDr. Jarmila Matejčíková – Združená stredná škola dopravná, Martin

HORNÉ POVAŽIE
11. Mgr. Janka Skotnická – Obchodná akadémia, Žilina
12. Mgr. Gabriela Gajdošová – Stredné odborné učilište energetické, Žilina
13. Mgr. Darina Švárna – Konzervatórium, Žilina
14. Margita Brezániová – Stredné odborné učilište stavebné, Žilina
15. Ing. Viera Schlosserová – Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
16. Mgr. Blanka Adamová – Hotelová akadémia, Žilina
17. Anna Chovaňáková – Stredné odborné učilište spoločného stravovania, Žilina
18. Ing. Jarmila Turoňová – Gymnázium, Žilina
19. Ing. Janka Kasmanová – Spojená škola, Žilina
20. Jozefína Krčmáriková – Gymnázium, Žilina
21. Dušan Barčík – Združená stredná škola, Žilina

KYSUCE
22. Mgr. Eleonóra Janičáková – Stredná priemyselná škola, Kysucké Nové Mesto
23. Milan Zarodňanský – Stredné odborné učilište strojárske, Čadca
24. Vilma Koháryová – Stredné odborné učilište, Kysucké Nové Mesto
25. Ľubomír Murčo – Združená stredná škola drevárska, Krásno nad Kysucou
26. RNDr. Radoslav Haluška – Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
27. Ing. Viktor Kais – Stredná priemyselná škola, Kysucké Nové Mesto
28. Ing. Magdaléna Boriková – Obchodná akadémia, Čadca

ORAVA
29. Ing. Ľudovít Bakoš – Spojená škola, Nižná
30. Mária Habiňáková – Stredné odborné učilište strojárske, Námestovo
31. Mgr. Margita Koklesová – Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín
32. Bc. Urban Kornel – Spojená škola, Istebné
33. Ing. Anna Kozáková – Spojená škola, Námestovo
34. Ing. Ľudovít Bakoš – Spojená škola, Nižná

LIPTOV
35. Mgr. Jozef Zubaj – Obchodná akadémia, Ružomberok
36. Ing. Michal Olos – Stredná lesnícka škola, Liptovský Hrádok
37. Ing. Anna Makarová – Stredné odborné učilište drevárske, Liptovský Hrádok
38. Mgr. Eva Schóberová – Spojená škola, Liptovský Mikuláš
39. Ing. Ivana Exnárová – Združená hotelová a obchodná škola, Liptovský Mikuláš
40. Ing. Silvia Blcháčová – Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
41. Mgr. Ján Siman – Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
42. Bc. Július Bruncko – Združená stredná škola obchodu a služieb, Ružomberok
43. Ing. Zuzana Šišáková – Združená stredná škola stavebná, Liptovský Mikuláš
44. Ing. Juraj Kálosi – Združená stredná škola, Ružomberok
45. Ing. Janka Iličová – Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
46. Stanislav Žalúdek – Spojená škola, Liptovský Mikuláš
47. Mgr. Ján Putera – Gymnázium, Ružomberok 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér