28. júl

- Bezplatná Europoradňa

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. júla 2008

Po minuloročnom pristúpení ŽSK k signatárom Etického kódexu pre zavedenie eura krajská samospráva zaviedla v priebehu tohto mesiaca duálne zobrazovanie cien vo všetkých svojich organizáciách v priebehu. Ide o inštitúcie z oblastí vzdelávania, kultúry, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Žilinský samosprávny kraj pokračuje aj naďalej v aktivitách, ktoré pomáhajú obyvateľom v príprave na novú menu. „Od augusta zriaďujeme Europoradňu, kde budú zamestnanci Úradu ŽSK pomáhať občanom i podnikateľom v orientácii v problematike eura,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár pri čiastkovom vyhodnocovaní uskutočnených aktivít v súvislosti so zavedením eura. Poradňa bude otvorená a bezplatne prístupná 1 krát do mesiaca, a to vždy od 10.00 do 14.00 h. na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Termíny europoradne: 13. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 17. 12. 208.


V súčasnosti Žilinský samosprávny kraj mení všetky všeobecne záväzné nariadenia a smernice v mene euro. V minulom mesiaci sa uskutočnili školenia pre zamestnancov domovov dôchodcov a domovo sociálnych služieb, kde boli oboznámení so špecifickými informačnými potrebami pre starších spoluobčanov.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK