28. júl

- Prvé schválené eurofondy do SPŠ Kysucké Nové Mesto

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 28. júl 2008

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu – opatrenia Infraštruktúra vzdelávania. Žilinský samosprávny kraj získal spomedzi 38 úspešných žiadateľov v druhom hodnotiacom kole jednu z najvyšších dotácií na svoje školské zariadenie. Suma vo výške 52,3 milióna korún poputuje Strednej priemyselnej škole v Kysuckom Novom Meste, ktorej zriaďovateľom je ŽSK. „Názov projektu zvýšenie technického a energetického štandardu v sebe zahŕňa obnovu všetkých budov školy,“ informuje predseda ŽSK Juraj Blanár. „Celkový príspevok počíta s 5% spolufinancovaním Žilinského samosprávneho kraja, ktorá je viac ako 2,6 milióna korún. Stavebné zmeny zlepšia fyzický stav budov školy a predĺžia ich životnosť, znížia nároky na budúcu údržbu, ale najmä skvalitnia podmienky na odbornú výučbu, ktoré si zaslúžia naši pedagógovia i žiaci,“ uzavrel J. Blanár.

Na základe projektu sa hlavná strecha školy zmení z plochej na šikmú valbovú, ostatné strešné plášte bočných budov sa zateplia, vymenia sa svetlíky, prepracuje sa odvodnenie striech, zateplia sa obvodové konštrukcie, staré okná a dvere sa vymenia za plastové v celom komplexe vrátane telocvične. V podkrovných priestoroch dôjde k zmene využívania odborných učební, a kompletnej výmene a oprave podláh, sociálnych zariadení, elektroinštalácie, osvetlenia a vykurovania. Podľa harmonogramu je proces verejného obstarávania plánovaný na október – december 2008 a samotná realizácia stavebných prác je plánovaná na mesiace január 2009 – marec 2010.

Úspešný žiadateľ - Žilinský samosprávny kraj je spomedzi samosprávnych krajov jedným z troch, vrátane Trnavského a Nitrianskeho kraja, ktoré získali dotáciu na školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačná manažérka ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky