27. máj (1)

- Športové hry pre seniorov i zdravotne postihnutých

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 27. máj 2008

Šport nie je iba záľubou mladých, študentov a zdravých spoluobčanov, ale venuje sa mu oveľa väčší okruh ľudí. V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Čadci M. R. Štefánika sa uskutoční už druhý ročník Kysuckých športových hier seniorov, kedy naši starší spoluobčania ukážu svoju vitalitu, dobrú kondíciu i záujem o športové aktivity. Sú určené seniorom žijúcim v zariadeniach sociálnych služieb na Kysuciach. Je to vhodná príležitosť k utužovaniu vzťahov, aktívnemu pohybu a k príjemným stretnutiam. Začiatok je už tento piatok 30. mája 2008 o 10.00 h. „Šport nevnímam iba ako záľubu, ale ako životnú filozofiu, ktorá pomáha zvládať aj ťažké situácie. Obdivujem ľudí hendikepovaných i tých skôr narodených, že napriek ťažkostiam a chorobám dokážu podávať športové výkony, svedčí to o ich nezlomnej vôli,“ ocenil športové hry predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, inak sám zanietený športovec. Žilinský samosprávny kraj tiež každoročne realizuje krajské kolá športových hier pre ťažko zdravotne postihnutých občanov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré majú u klientov rovnako veľký úspech. Organizátorom Krajských športových hier je Domov sociálnych služieb Smrečany 52. Tento rok sa uskutoční ich IV. ročník v dňoch 12. - 13. júna 2008 v areáli Třineckých železiarní v Žiarskej doline. Klienti 2 dni súťažia v rôznych športových disciplínach. Táto akcia sa stáva každoročne veľkou príležitosťou pre integráciu znevýhodnených občanov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj ich prezentáciou sa verejnosti.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky