26. máj

- Slovenské vlajky nad hradmi Žilinského kraja
- Historické dominanty ŽSK ako vizitka národnej hrdosti

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. máj 2008

V apríli zaviala na hlavnej veži Hradu Strečno vlajka Slovenskej republiky ako prvá v rámci zámeru, ktorý sa podujal uskutočniť Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na hradoch spravovaných múzeami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. „Zachovávanie tradícií a pamiatok je vizitkou národnej hrdosti, kultúrneho dedičstva a tradícií nás všetkých“, hovorí predseda ŽSK Juraj Blanár. „Pre podporu tohto zámeru sme sa rozhodli inštalovať na historických dominantách kraja štátne vlajky, ktoré nevnímame iba ako symbol štátnej príslušnosti, ale hlavne ako symbol zdravého národného sebavedomia.“

V pôsobnosti ŽSK sa nachádzajú štyri hrady, ktoré patria ku historickým klenotom významom ďaleko presahujúcim hranice Žilinského kraja. Po Hrade Strečno zaviali v týchto dňoch štvormetrové slovenské vlajky na stožiaroch aj na streche Budatínskeho hradu (podobne ako Strečno v správe Považského múzea v Žiline), na zrekonštruovanej Hunyadyho veži Hradu Likava (v správe Liptovského múzea v Ružomberku) a na streche Pálffyho paláca Oravského hradu (v správe Oravského múzea v Oravskom Podzámku).

Peter Kubica
hovorca ŽSK