26. máj (1)

- O pomoci obetiam násilia

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. 5. 2008

Násilím na ženách a podmienkami poskytovania služieb pre obete sa bude zaoberať zajtra, 27. mája 2008, v Bratislave seminár s nórskymi i slovenskými partnermi. Je zameraný na výmenu skúseností s poskytovaním služieb pre obete násilia páchaného na ženách a implementáciu akčných plánov proti násiliu na ženách v Nórskom kráľovstve a Slovenskej republike. Za slovenskú stranu vystúpi okrem iných odborných pracovník Odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja Boris Prievozník s príspevkom „Pomoc obetiam násilia na území ŽSK“.
Žilinský samosprávny kraj má od augusta 2007 Akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách. Na jeho základe poskytuje samospráve, akreditovaným subjektom, právnickým alebo fyzickým osobám finančný príspevok na vykonávanie opatrení proti tomuto násiliu. Krízové poradenstvo na území ŽSK poskytujú tieto zariadenia:

Áno pre život, n. o., Domov osamelých rodičov a útulok, Rajec
Lúč - Domov sociálnych služieb a zariadenie chráneného bývania, Žilina
Lumen, o.z., Stredisko pomoci a Krízové stredisko, Čadca
Brieždenie, o. z., Domov osamelých rodičov, Centrum Pokoj, Kláštor pod Znievom
Detské krízové centrum Náruč a poradensko-tréningové centrum v Žiline a v Čadci
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko, Dolný Kubín
Únia centier prevencie a pomoci Dafné, Žilina
Žena v tiesni, o. z. – Krízové centrum, Martin
Domov dôchodcov, domov sociálnych služieb a útulok Štart, Žilina
Krízové stredisko Pálkovo centrum Liptovský Mikuláš
Spišská katolícka charita - Dom Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši
DD a DSS pre dospelých a domov pre osamelých rodičov, Ružomberok
DCH Nitra – útulok Čadca

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky