26. august

- Aj lezecká stena a zrekonštruovaná škola čakajú na študentov 2. septembra

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. august 2008

Školské brány otvára v školskom roku 2008/2009 76 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, z nich 21 na Hornom Považí, 11 na Kysuciach, 14 na Orave, 13 na Turci a 17 v Liptove. Slávnostného otvorenia sa v utorok 2. septembra zúčastní aj predseda ŽSK Juraj Blanár, a to:

o 8.00 h. na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku. V rámci grantového programu "Vráťme šport do škôl" získala táto školaso študijnými odbormi gymnázium a gymnázium–informatika a s takmer 400 študentmi od ŽSK podporu 200 000,- Sk na realizáciu projektu „Adrenalín a lezenie v škole“. Ide o vybudovanie lezeckej steny v telocvični školy, ktorú budú môcť žiaci využívať na aktivity v rámci vyučovania aj vo voľnočasových aktivitách. V rámci otvorenia školského roka túto stenu uvedú do prevádzky predseda ŽSK Juraj Blanár a riaditeľka školy Veronika Michaleje.

o 9.00 h. na Združenej strednej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Ide o školu so 665 študentmi, ktorí absolvujú študijné odbory ako elektrotechnika, technické a informačné služby, mechanik elektrotechnik, mechanik elektronických zariadení, autoopravár. V tomto školskom roku sa na tejto liptovskohrádockej škole na prelome apríla a mája 2009 uskutoční XXXI. ročník celoslovenskej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

o 11.00 h na Združenej strednej škole, Sasinkova 45 Žilina. Od júna do augusta 2008 sa uskutočnila rekonštrukcia tejto školy. Práce pozostávali zo zateplenia obvodových múrov, povrchovej úpravy fasády, výmene klampiarskych konštrukcií, garážových dverí a bleskozvodu. Celkové náklady stavby predstavujú takmer 2,9 milióna korún. Komplexné zateplenie by sa malo prejaviť v úspore v spotrebe tepelnej energie. Predseda ŽSK Juraj Blanár a riaditeľka školy Alena Chupáčová spoločne odovzdajú zrekonštruovanú školu do užívania študentom i pedagógom. Škola s viac ako 650 študentmi má študijné odbory: obchodný pracovník, pracovník marketingu, škola podnikania, kníhkupec, predavač, cukrár, pekár, aranžér, prevádzka obchodu – vnútorný obchod, prevádzka obchodu – propagácia, potravinárska výroba.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky