24. október

- Nové sociálne zariadenie v Hornom Vadičove

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 24. október 2008 

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár dnes slávnostne otvoril Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Vadičove č. 54. Výstavba tohto zariadenia sociálnych služieb bola realizovaná z finančných prostriedkov MPSVaR SR a budova bola následne bezodplatným prevodom z Obvodného úradu v Žiline zverená do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja. Jej hodnota je 39,3 mil. Sk. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hornom Vadičove (organizačne patrí pod DSS pre deti a dospelých a domov dôchodcov Belanského 12, Kysucké Nové Mesto), bude slúžiť aj ako tzv. „špecializované zariadenie“. Kapacita zariadenia je 42 klientov, z toho 10 mužov v rámci domova sociálnych služieb (psychiatrické diagnózy, zdravotné postihnutia), 10 občanov s Alzheimerovou chorobou (špeciálne oddelenie so zvýšeným dohľadom), 21 občanov – seniorov v rámci domova dôchodcov a 1 krízové lôžko (na riešenie krízových životných situácií). Zariadenie bude mať 25 zamestnancov, ktorý budú poskytovať 24-hodinúvú špeciálnu sociálnu starostlivosť. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb je moderne vybavený, s modernou stravovacou prevádzkou, všetky postele sú mechanicky alebo elektricky polohovateľné, izby 2-lôžkové, k dispozícii spoločenské miestnosti pre klientov, rehabilitácia, dielne, záhrada. ŽSK zo svojich rozpočtových prostriedkov pridelil v tomto roku uvedenému zariadeniu sociálnych služieb na prvotné vybavenie, mzdy, odvody a ostatné výdavky 4,5 mil. Sk.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky