24. apríl

- šéfovia slovenských a českých krajov rokovali
- cesty sú medzinárodnou témou

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 24. apríl 2008

Včera sa uskutočnilo v Brne pracovné stretnutie predsedov slovenských samosprávnych krajov a hejtmanov českých krajov. Témy, ktoré spájajú kraje obidvoch štátov sú najmä cezhraničná spolupráca, využívanie eurofondov a cestovný ruch. Predseda ŽSK Juraj Blanár navrhol svojim slovenským i českým kolegom podpis memoranda, venovaného dopravnej infraštruktúre. „Práve dopravná infraštruktúra prostredníctvom kvalitných ciest by mala spájať, zatiaľ však jej nedobudované alebo plánované úseky rozdeľujú alebo sťažujú vzájomnú spoluprácu krajov,“ povedal predseda ŽSK J. Blanár. Cesty sa tak stávajú už nielen vnútroštátnou, ale čoraz nástojčivejšie aj medzinárodnou otázkou.
Pre Žilinský samosprávny kraj sú prioritou diaľnice D1 z Horného Považia až po Liptov a D3 z Horného Považia cez Kysuce do Poľskej republiky, tiež rýchlostné komunikácie R3 cez Turiec na Oravu a R5 z Kysúc do Českej republiky.

Znenie podpísaného memoranda:
My, predsedovia slovenských samosprávnych krajov a hejtmani českých krajov deklarujeme potrebu výstavby a dostavby súčasnej dopravnej infraštruktúry v Slovenskej republike a v Českej republike . Diaľnice, rýchlostné komunikácie a cesty I. triedy chápeme ako dôležité tepny ekonomiky a významné spojovacie články nielen oboch našich štátov, ale celej Európy. Vítame snahy našich vlád o zefektívnenie budovania vzájomných dopravných prepojení, pretože rozvoj našich regiónov by bez nich nebol možný. Ako volení predstavitelia krajských samospráv budeme nápomocní v tomto snažení a sme pripravení napomôcť tomuto procesu.

V Brne 23. 4. 2008

Za slovenskú stranu sa zúčastnili predsedovia Vladimír Bajan (BSK), Zdenko Trebuľa (KSK), Milan Belica (NSK), Peter Chudík (PSK), Pavol Sedláček (TNSK) a Juraj Blanár (ŽSK).


Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky