23. september

- Svetový deň turizmu v Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 Žilina 23. september 2008

Cestový ruch patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia hospodárstva v Žilinskom kraji. Z roka na rok sa zvyšuje ponuka stredísk cestovného ruchu, tiež gastronomických a ubytovacích služieb vo všetkých regiónoch kraja. Na odprezentovanie tejto ponuky, ako aj prírodných, kultúrnych, historických i turistických daností kraja organizuje Žilinský samosprávny kraj pravidelne infocestu pre zahraničných touroperátorov. ŽSK sa tiež v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) pripojí k oslavám World Tourism Day (Svetový deň turizmu), a to v rámci všetkých piatich regiónov Žilinského kraja.

  • Orava – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Program: Ukončenie letnej turistickej sezóny na Oravskom hrade – Rozlúčka s palatínom Jurajom Turzom, slávnostné odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 140. výročia vzniku Oravského múzea, remeselnícky jarmok a bohatý kultúrny program
Dátum konania: 26. september 2008

  • Liptov – Liptovské múzeum v RužomberkuHrad Likava

Program: Na hrade a v podhradí, predvádzanie ľudových remesiel dobový trh, prezentácia šermiarskeho umenia, rekonštrukcia dobového súdnictva a vedomostný kvíz z histórie Likavy
Dátum konania: 26. september 2008

  • Kysuce – Kysucké múzeum v ČadciVychylovka

Program: Hudobno-zábavný program s prezentáciou tradičnej výroby a zvykov, prezentácia folklórnych súborov, dychovej hudby a country tancov s ochutnávkou jedál starých materí, ľudoví rozprávači
Dátum konania: 27. – 28. september 2008

  • Horné Považie – Považské múzeum v ŽilineHrad Strečno

Program: Prezentácia historického a dobového umenia s ukážkami výcviku dravých vtákov, ukážkami tvorby ľudových výrobcov, súťaže a vedomostné kvízy
Dátum konania: 27. september 2008

  • Turiec – Turčianska galéria v Martine

Program: Po stopách siedmych umení v Turci – výchovno-náučný program, informovanie verejnosti o prírodných krásach Turca v tesnej nadväznosti na kultúrne inštitúcie a ich produkty spojené s hudobným programom.
Dátum konania: 27. september 2008

Každá z týchto organizácií pripravuje pre obdobie osláv Svetového dňa cestovného ruchu bohatý program so širokou ponukou pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Programová ponuka sa opiera o veľké kultúrne, historické a prírodné bohatstvo kraja, čo sa snaží aj náležite prezentovať prostredníctvom ukážok folklóru, zvykov, tradícií, remesiel, a to všetko v prostredí troch hradov, skanzenu a galérie.
Za 1. polrok 2008 sa ubytovalo v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v Žilinskom kraji 366 155 návštevníkov, z nich je najviac zo Slovenska – 203 624. Zo zahraničných turistov:
1) z Poľska 60 450
2) z Českej republiky 52 076
3) z Maďarska 9 278


Peter Kubica
hovorca ŽSK