22. január

- Vyhodnotenie súťaže „Dobré správy samosprávy“
- Päť najlepších prezentácii o Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 22. januára 2007 

Predseda ŽSK Juraj Blanár ocení v súťaži „Dobré správy samosprávy...“ s podtitulom „...ktorá pre vás mnohé spraví“ najúspešnejšie power-pointové prezentácie na ľubovoľnú tému o Žilinskom samosprávnom kraji študentov stredných škôl. „Cieľom súťaže bolo aktívne zapojiť stredoškolskú mládež do spoznávania Žilinského samosprávneho kraja, jeho kompetencií, prirodzených regiónov, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti,“ vysvetlil zámery súťaže predseda ŽSK. „Dobré správy samosprávy“ sú súčasťou komunikačno-informačného projektu Komunikujeme, ktorý sa na Úrade ŽSK vo forme viacerých aktivít realizuje už od nástupu J. Blanára do funkcie predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v stredu 30. januára 2008 o 10.00 h. v Kongresovej sále Úradu ŽSK. Do súťaže sa zapojilo 29 študentov z piatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský samosprávny kraj ocení tri najlepšie prezentácie a zároveň udelí zvláštnu cenu dvom študentom – Cena za originalitu. Pre študentov je pripravený zaujímavý program a predprázdninové posedenie v spoločnosti predsedu ŽSK Juraja Blanára a vedúcej odboru školstva Dany Weichselgärtner. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bude prezentovanie najlepších diel študentov a ukážka power-pointovej prezentácie projektu Komunikujeme. Výsledky súťaže budú zverejnené po ocenení študentov.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK