22. december 2008

- Poslanci KDH a SDKÚ-DS zabrzdili rozvoj kraja
- Návrh rozpočtu ŽSK na rok 2009

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                     Žilina 22. december 2008

Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za strany KDH a SDKÚ-DS ohrozili investície ŽSK vo výške 228 miliónov Sk (7 568,21 tisíc eur). Na decembrovom zasadnutí zastavili nasledujúce investičné akcie:
1. Nadstavba a rekonštrukcia Považskej galérie umenia Žilina
2. Nadstavba hlavnej budovy Liptovského múzea Ružomberok
3. Prístavba DD a DSS Zákamenné
4. Rekonštrukcia DD a DSS Kys. N. Mesto – Ľ. Štúra
5. Výstavba športového areálu SŠ Žilina – Rosinská cesta
6. Rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho odd. Kysuckej NsP v Čadci
7. DSS Žilina – Lúč
8. Prístavba jedálne SOŠ Martin 

Pozastavením stavieb by si ŽSK neplnil zmluvné vzťahy a z toho vyplývajú sankcie, napr. denné sankcie za nedodržanie platobného režimu zo spomínaných 8 stavieb sú cca 10 000 Sk (331,94 eur). Bolo by potrebné konzervovať stavby, čím by vznikli ŽSK navyše náklady 2-3 mil. Sk (66,39 -99,58 tisíc eur); predĺžili by sa termíny realizácie a z toho vyplývajúce precenenie by spôsobilo zdraženie stavieb (predpoklad 5% zvýšenie cien = 3,9 mil. Sk (129,46 tisíc eur)) a tiež je veľký predpoklad znehodnotenia vybudovaných častí stavby - chátranie objektov. Preto sa predseda ŽSK Juraj Blanár rozhodol nepodpísať uznesenia zo zastupiteľstva, a to v zmysle § 16 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. „Keďže sa domnievam, že Uznesenie č. 8/24 je pre Žilinský samosprávny kraj nevýhodné, pozastavujem jeho výkon tak, že ho nepodpíšem v zákonnej lehote,“ povedal J. Blanár k nepodpísaniu uznesenia o rozpočte. 

Poslanci za KDH a SDKÚ-DS pozastavili tiež investície, ktoré nie sú financované z eurofondov. V prípade čerpania iných zdrojov ako z fondov EÚ, napr. z grantových systémov a združených investícií, ide o stavby, ktoré majú schválený časový postup realizácie, pevné termíny ukončenia a sú pravidelne monitorované. Patrí sem napr. „Rekonštrukcia Sobášneho paláca Bytča“, „Rekonštrukcia striech na Hrade Strečno“ alebo osvetlenie Budatínskeho hradu. Ak by ŽSK neplnil svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv o projektoch, hrozí vrátenie finančných prostriedkov, čo napr. v prípade Sobášneho paláca predstavuje čiastku cca 31 mil. Sk (1,03 milióna eur) a pri osvetlení Budatínskeho hradu by šlo o čiastku 1 mil. Sk (33,19 tisíc eur). 

Na rok 2009 pripravil ŽSK rozpočet vo výške 4,49 miliardy Sk (149,01 milióna eur). „Rozpočet kraja sme navrhli ako rozvojový, čo potvrdzujú mnohé investičné akcie do našich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2009 je pokračovať v naštartovaných zámeroch modernizácie, rekonštrukcie objektov a infraštruktúry. Plánovali sme sa sústrediť najmä na aktivity v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry a sociálneho zabezpečenia,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý dúfa, že si poslanci z KDH a SDKÚ-DS uvedomia zodpovednosť a prestanú brzdiť rozvoj kraja. „Keď sme zostavovali v lete 2008 tento rozpočet, postavili sme ho na nasledovných pilieroch – ambiciózny, sociálny, rozvojový a zodpovedný.“

Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2009
Ambiciózny
– mal zabezpečiť rast vo všetkých odvetviach.
Sociálny – výrazný nárast miezd zamestnancov v sociálnej, školskej, kultúrnej oblasti, v správe ciest, dotovanie zliav.
Rozvojový – najvyšší objem kapitálových výdavkov v rozpočte za posledné tri roky, najvyšší objem zdrojov na spolufinancovanie projektov z eurofondov.
Zodpovedný – opatrný v príjmovej časti rozpočtu s ohľadom na finančnú krízu.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky