21. október

- Dolnooravská nemocnica sa rozvíja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. október 2008

„Urýchlená rekonštrukcia operačných sál oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne je naliehavá, “ zdôraznil predseda ŽSK Juraj Blanár.
V týchto dňoch bolo prefinancovaných už vyše 65 mil. korún (2,16 mil. €). Žilinský samosprávny kraj pokračuje v II. etape projektu dostavby 5 operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie bez problémov a komplikácií. Ďalšie investície budú použité na nákup vybavenia operačných sál oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie. Sú to zariadenia ako mobiliár, prístrojová technika, zdravotná technika a iné. V rámci tejto značnej investície sa vyskytli aj práce, s ktorými sa nepočítalo a ktoré navýšili rozpočet o 3,49 mil. korún (115,85 tis. €). Kolaudácia a aj technické ukončenie II. etapy projektu bolo uskutočnené podľa plánovaného predpokladu v septembri roku 2008. Projekt zabezpečí nárast objednávok operačných výkonov od poisťovní čo bude samozrejme prínosom pre samotnú nemocnicu. Spustenie operačných sál oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie predpokladá nárast operačných výkonov o 15 %. Prínosom bude aj nová technika a technológia, ktorá zníži počet komplikácií po operačných výkonoch. Skvalitní sa pracovné prostredie ako aj pre lekárov tak aj pre pacientov. Operačné výkony budú vykonávané rýchlo a kvalitne čo spôsobí, že pacient bude môcť byť navrátený do svojho domáceho prostredia bez zbytočného čakana a predlžovania hospitalizačnej doby.
Žilinský samosprávny kraj s podporou fondov EÚ zabezpečuje, že kvalita poskytovaných služieb v oblasti zdravotníctva v rámci možností rýchlo narastá smerom dopredu a finančné prostriedky sú využité s maximálnou efektivitou.
Tento projekt sa realizuje z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a Žilinského samosprávneho kraja a ako projekt financovaný zo štrukturálnych fondov bol schválený dňa 27.09.2006 na MVRR SR pod názvom „Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny centrálnej sterilizácie “ pod kódom ITMS 11430120043 v celkovej výške 120 mil. Sk (3,983 mil. eur.).

Peter Kubica
hovorca ŽSK