21. november

- Športoviská pre širokú verejnosť
- Grantový program ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. november 2008

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vyhodnotil projekty v rámci 2. ročníka Grantového programu „Vráťme šport do škôl“, do ktorého sa mohli zapojiť školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.Takýmto spôsobom chce podnietiť zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, ako aj ich vzťah k športu a k pohybu. Zámerom ŽSK je finančne podporiť výstavbu a rekonštrukciu školských telocviční a ihrísk, čím sa skvalitní samotná výučba telesnej výchovy, ale opravené priestory by mali slúžiť aj širokej verejnosti na prevádzku športových aktivít v rámci projektu „škola ako centrum športu“, ktorý je súčasťou grantového programu. „Snažíme sa vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výučbu telesnej výchovy, ale rovnako chceme, aby sa zo školských priestorov stali centrá športu s celoročnou prevádzkou, ktoré budú otvorené aj širokej verejnosti,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Na vytvorenie takýchto centier získali spolu 1 milión korún (33193.91 eur) Gymnázium v Liptovskom Hrádku, Obchodné akadémie v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši, Stredná odborná škola na Tulipánovej v Žiline a Spojená škola v Liptovskom Mikuláši, ktoré využili finančné prostriedky na vytvorenie lezeckej steny, plážového ihriska, floorbalového centra či na celkovú rekonštrukciu športoviska.
Žilinský samosprávny rozdelil ďalší milión korún v okruhoch: športová motivačná kampaň a telesná výchova, na ktoré poputovalo 700 000 korún (23235.743 eur) a športovo-talentovaná mládež. Školy vďaka tomu získali dotácie na organizovanie turnajov a hier, ďalších 19 škôl zlepší materiálno-technické vybavenie na výučbu telesnej výchovy. Na podporu talentov v kanoistike, floorballe, cyklistike, hokeji a ďalších disciplínach vyčlenila krajská samospráva 300 000 korún (9958.17 eur).
Celkovo bolo podporených 50 projektov, na ktoré sa rozdelili 2 milióny korún (66387.83 eur). Grantový program „Vráťme šport do škôl“ je súčasťou Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 až 2009 - Učiaci sa región.

Jana Kubicová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK