21. január

- Nové vykurovanie aj učebne

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. január 2008

Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Strednej priemyselnej škole na Nábrežnej v Kysuckom Novom Meste je ukončená. Predmetom stavby bola zmena rozvodov ústredného kúrenia tak, aby bolo možné regulovať vykurovanie jednotlivých častí školy (učebňová časť, dielne, telocvične, stravovňa, domov mládeže) osobitne podľa charakteru a potrieb prevádzky s cieľom dosiahnuť úspory v spotrebe tepla. Zároveň riešiť spôsob regulácie centrálne dodávkou softvéru a hardvéru. Boli vykonané zmeny na rozvode potrubia, montáž nových vetiev ústredného kúrenia, výmena časti radiátorov, regulačné jednotky, čerpadlá a centrála na riadenie regulácie. Celkové náklady na stavbu predstavovali 5 133 000,- Sk a na softvérové vybavenie 200 000,- Sk.
Pozývame Vás preto na slávnostnú kolaudáciu „Rekonštrukcie regulácie rozvodov ústredného kúrenia na Strednej priemyselnej škole v Kysuckom Novom Meste“ vo štvrtok 24. januára 2008 o 10.00 h., na ktorej sa zúčastní aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Pri tejto príležitosti budú uvedené do výchovno-vzdelávacieho procesu aj dve novozriadené učebne: montážne práce v automobilovom priemysle a počítačom riadené laboratórium na výučbu elektroniky.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky