21. február (1)

- Môj športový idol je súťaž pre študentov
- Mladí predstavia svoje vzory slovom i obrazom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. február 2008 

Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 1. ročník literárno-výtvarnej súťaže so športovou tematikou s názvom „Môj športový idol“, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom súťaže je zvýrazniť význam športu v regióne a prezentovať najlepších športovcov z pohľadu mladých ľudí. Úlohou študentov škôl je nakresliť svoj športový vzor a zdôvodniť svoj výber vo forme ľubovoľného literárneho útvaru (esej, báseň, rozprávanie).
Technické parametre:
- výtvarné dielo (formát podľa vlastného výberu),
- maximálny rozsah zdôvodnenia 1 strana (formát A4, písmo Times New Roman 12),
- hlavička: meno a priezvisko študenta, názov a adresa školy, ročník, názov práce (vzoru, idolu).

Literárno-výtvarné práce treba zasielať najneskôr do 11. apríla 2008 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina s označením na obálke „Môj športový idol“. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční ešte pred skončením školského roka.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky