20. marec

- Žilinský samosprávny kraj a Martin si vymenia nehnuteľnosti
- Podpis zmluvy 1. apríla o 13.00 na Úrade ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. marec 2008

V utorok 1. apríla 2008 o 13.00 h. sa uskutoční slávnostné podpísanie Zámennej zmluvy medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Martin, a to za účasti predsedu ŽSK Juraja Blanára a primátora mesta Andreja Hrnčiara. Predmetom zmluvy je výmena nehnuteľností medzi obidvoma samosprávami, ktorej riešenie sa začalo ešte v roku 2005 za predchodcov predsedu ŽSK i primátora, avšak k dohode nedošlo. Ide o pozemky i budovy, ktoré podľa zmluvy môžu obe strany využívať iba pre verejné účely a majú garantované predkupné právo v prípade predaja. Mesto Martin bolo doteraz vlastníkom nehnuteľností, v ktorých na základe nájomných zmlúv sídlili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, a to: Gymnázium, Ul. J. Lettricha, Združená stredná škola obchodu a služieb, Ústav sociálnej starostlivosti Záturčie. Tieto inštitúcie tak vďaka dohode budú sídliť už vo svojom. Do vlastníctva Mesta Martin prejdú administratívna budova bývalého riaditeľstva Polikliniky, budova Detského sanatória i nevyužívaný pozemok medzi SKD a Turčianskou knižnicou.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK