20. jún

- Inovačný rozvoj regiónov v Bruseli
- Žilinský kraj prezentuje inovačný potenciál

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. jún 2008

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Žilinskou univerzitou a ďalšími partnermi dlhodobo realizuje aktivity zamerané na podporu inovácií v regiónoch. Ide o dlhodobý proces, ktorý spojí prostredie pre výskum a vývoj, podnikateľský sektor a inovačný potenciál v regiónoch smerom k dlhodobému a trvalo udržateľnému rozvoju. Nevyhnutným predpokladom pre ďalšie úspešné napredovanie je vytvorenie partnerstiev na celoeurópskej úrovni. V tejto súvislosti Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Výborom regiónov organizujú dňa 24. júna v Bruseli konferenciu Inovačný rozvoj regiónov. Záštitu nad celým podujatím prevzal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý je zároveň členom národnej delegácie vo Výbore regiónov. Budú tu prezentované doteraz realizované kľúčové aktivity Žilinského samosprávneho kraja. Európska komisia, DG REGIO predstaví možnosti financovania inovačných aktivít v regiónoch a ERRIN – Združenie európskych regiónov pre výskum a inovácie má tiež bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Do inovačnej témy sa zapojí aj zástupca Mesta Martin, ktoré kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky