19. november

- Ocenenie Zlatý Erb opäť pre Žilinský samosprávny kraj
- Internetová stránka ŽSK najlepšia v GISe

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. novembra 2008

Internetová stránka Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk je strieborným webom medzi krajskými samosprávami. Aj tento rok získala ocenenie Zlatý Erb, súťaže o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko. Internetová stránka www.regionzilina.sk sa už stabilne umiestňuje na vysokých priečkach tejto súťaže. „Aj toto ocenenie svedčí o tom, že sme nezaspali na vavrínoch. Stále sa snažíme zvyšovať štandard informovania a poskytovania informácií, rozširujeme spôsoby ako zverejňovať povinné, odporúčané i dobrovoľné informácie. Snažíme sa o aktuálnosť, praktickosť a zároveň prehľadnosť uverejnených správ. Rozpracovali sme bezbariérový prístup webu a snažíme sa o stále inovatívne prvky,“ hovorí predseda ŽSK Juraj Blanár. Internetová stránka Žilinského samosprávneho kraja získala ešte jedno ocenenie - mimoriadnu cenu ITAPA 2008 za najlepší geografický informačný systém (GIS). „GIS Žilinského samosprávneho kraja je databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie geopriestorových informácií. V praxi pomáha zamestnancom ŽSK, širokej laickej i odbornej verejnosti zorientovať sa v priestore kraja, obcí, katastrálnych území či organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,“ vysvetľuje J. Blanár.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest a obcí. Doteraz získal ŽSK v súťaži ZlatyErb.sk jedno prvé, dve druhé a jedno tretie miesto.

Zuzana Muchová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky