19. jún

- Tlačová konferencia – Rekonštrukcia Sobášneho paláca v Bytči

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. jún 2008 

V utorok 24. júna 2008 sa o 10.00 h. uskutoční na Úrade Žilinského samosprávneho kraja tlačová konferencia k projektu Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov 2007-2009. Žilinský samosprávny kraj vďaka podpore z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu plánuje ukončiť rekonštrukciu koncom roka 2009. Tlačovej konferencie sa zúčastní riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak a reštaurátor akad. mal. Mário Flaugnatti. Srdečne vás pozývame.

- Sobášny palác v Bytči dal postaviť v roku 1601 uhorský palatín Juraj Thurzo
- J. Thurzo mal sedem dcér, pre ktoré bol objekt určený
- Do reprezentačnej sobášnej sály sa zmestí až 400 hostí
- Reštaurátori preskúmali túto bytčiansku národnú kultúrnu pamiatku
- Žilinský samosprávny kraj získal grant na rekonštrukciu vo výške 954 tis. EUR

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky