19. december

- Sociálny čin roka 2008 získal za ŽSK Domov sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. decembra 2008

Ocenenie Sociálny čin roka 2008, ktorý udeľuje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová putuje aj do Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Cenu za Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, si prebrala riaditeľka zariadenia Silvia Martinčeková. Podľa slov riaditeľky do ocenenia sa zariadenie zapojilo v štyroch kategóriách. Prvou bola humanizácia podmienok v zariadeniach spočívajúca v integrácii klientov do spoločenského života v komunite, vhodné a účelné využívanie voľného času klientov zamerané na sebarealizáciu v rôznych oblastiach a záujmovú činnosť zameranú na rozvoj zručností klientov, kultúrno-spoločenská činnosť v záujme rozvoja schopností a estetického cítenia klientov a posledná - športové aktivity ako súčasť otužovacieho režimu a relaxácie klientov. „Cenu sme získali v kategórii kultúrno-spoločenská činnosť, v ktorej sme spolu s našimi klientmi urobili kus práce. Nielen, že sme sa po celý rok aktívne zúčastňovali na rôznorodých podujatiach ako návštevníci, ale naši klienti tiež vystupovali a odovzdávali svoje skúsenosti s divadlom a piesňami. Spoznávali sme slovenské kraje a regióny, zahraničie, hrady, zámky, prírodu a mnohé zaujímavosti. Každý mesiac sme našim klientom pripravili minimálne dva výlety alebo podujatia, cez leto to bolo až sedem akcií za mesiac. Naši klienti prežívajú v zariadení veľmi aktívni život,“ hovorí Silvia Martinčeková.
„Úspech zariadenia sociálnych služieb nás veľmi teší a je výsledkom pracovitého a kreatívneho prístupu jeho pracovníkov. Je príkladom dôkladnej a svedomitej práce s klientmi, ktorá je tvorivá a rozvíja ich osobnostný rast, fyzický a duševný potenciál i napriek postihu. A takýto je cieľ sociálnej starostlivosti. Ukázať hendikepovaným ich vlastnú hodnotu a posilniť im sebavedomie,“ ocenil činnosť zariadenia predseda ŽSK Juraj Blanár.
V rámci súťaže Sociálny čin roka bolo v kategórii Reportáž roka zo zariadenia sociálnych služieb ocenené ďalšie zariadenie sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja DD a DSS v Likavke. Žilinský samosprávny kraj bude aj naďalej podporovať sociálnu oblasť na svojom území.

Mgr. Zuzana Muchová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov