19. december (2)

- Liptovská nemocnica s poliklinikou sa zbavuje dlhov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. december 2008

Zdravotníctvo je aktuálnou témou, ktorá si vyžaduje neustálu pozornosť. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár iniciatívne rokuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a pozorne sleduje všetky rokovania našich zástupcov nemocníc s inými poisťovňami. V záverečnej fáze chce osobne vstúpiť do týchto rokovaní v prospech všetkých nemocníc, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. „Je dôležité nájsť konsenzus, aby sa zdravotnícke zariadenia viac nezadlžovali a aby sa odstránili staré dlhy,“ povedal J. Blanár na margo rokovaní o modeli oddlžovania nemocníc štátom, o čom viedol diskusiu aj s ministrom zdravotníctva pri jeho ostatnej návšteve v Žilinskom kraji.

Najzadlženejšou nemocnicou je Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši. Predseda ŽSK očakáva, že jej nové vedenie zastaví ďalšie zadlžovanie. „Mojím veľkým cieľom pre rok 2009, kedy si nemocnica pripomenie 150 výročie svojho vzniku, je dosiahnuť vyvážené hospodárenie a oddlženie Liptovskej NsP,“ hovorí Ing. Ján Vyšňan, poverený riadením Liptovskej NsP. Aktuálna dlžná suma 90 miliónov Sk presahuje možnosti krajskej samosprávy, napriek tomu ŽSK schválil promptne v decembri 2008 sumu 6,3 milióna Sk na úhradu záväzkov nemocnice. Pre zlepšenie finančného stavu nemocnice bolo vedením nemocnice požiadané mesto LM o odpustenie dane z nehnuteľnosti, ktorá viacnásobne prevyšuje daňové zaťaženie ostatných nemocníc ŽSK. Pre porovnanie treba uviesť, že do mestskej pokladne Liptovského Mikuláša platí v tomto roku Liptovská NsP 573 tis. Sk, ale Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne 202 tis. Sk, Kysucká nemocnica v Čadci 161 tis. Sk. Jedine mesto Trstená úplne odpustilo Hornooravskej NsP daň z nehnuteľnosti, čo považujeme za systémový a reálny systematický krok podpory významného zdravotníckeho zariadenia. „Za túto ústretovosť chcem aj touto cestou vedeniu mesta Trstená ešte raz poďakovať,“ povedal Juraj Blanár. Rozhodnutie ZMOL-u o podpore 10 Sk za každého obyvateľa horného Liptova je podľa nášho názoru nesystémové riešenie nielen pre nemocnicu, ale aj pre samotné obce a mestá. ŽSK si uvedomuje svoju zodpovednosť v zdravotníctve, a preto nechce, aby obce a mestá boli aj v budúcnosti takto zaťažované.

Žilinský samosprávny kraj ráta s ďalším rozvojom, zvyšovaním kvality a efektívnosti LNsP, a preto sa bude uchádzať o ďalšie financie z eurofondov. ŽSK už v tomto roku zafinancoval sumou 595 tisíc Sk potrebnú projektovú dokumentáciu k žiadosti o podporu z eurofondov a v budúcom roku plánuje investície vo výške 14 miliónov Sk na zdravotnícke prístroje práve do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Do nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, išlo za posledné 3 roky 352 miliónov korún.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky