17. október

- Národnému domu v Martine pomôže vládna rezerva
- Celkové náklady na opravu sú 308 miliónov Sk

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 17. október 2008


Ukončenie rekonštrukcie Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine je reálne. V septembri tohto roku poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na základe prísľubu vlády spolufinancovať opravu budovy schválili divadlu pôžičku vo výške 61 miliónov Sk (2,02 milióna eur). Vláda Slovenskej republiky 15. októbra svoj prísľub pomoci dodržala. Na ukončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky poskytne zo svojej rezervy horeuvedenú sumu. "Vysoko oceňujem postoj vlády ku kultúrnemu dedičstvu ako je Národný dom v Martine. Dotácia umožní ukončiť rekonštrukciu Slovenského komorného divadla, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorého kvalitné výsledky prekonávajú hranice nielen regiónu a kraja, ale celého Slovenska," povedal predseda ŽSK J. Blanár. Podľa slov J. Blanára ŽSK požiadal o finančnú pomoc na dokončenie rekonštrukcie pamiatky vzhľadom na fakt, že predlžovanie stavebných prác zvyšuje kapitálové nároky na stavbu. Opravy, ktoré sa začali už v roku 2002 s predpokladanými nákladmi 50 miliónov Sk (1,66 milióna eur) sa vzhľadom na havarijný stav takmer stodvadsaťročnej budovy niekoľkonásobne navýšili. Doteraz sa na stavbu zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja, Ministerstva financií a Ministerstva kultúry SR, Slovenského plynárenského priemyslu a darov z verejných zbierok preinvestovalo 247 miliónov Sk (8,2 milióna eur). Rekonštrukcia Národného domu sa týka okrem exteriéru aj inžinierskych sietí a rozvodov, technologického vybavenia javiska a hľadiska divadla. Celková výška nákladov na opravu Národného domu v Martine s dotáciou od vlády predstavuje 308 miliónov Sk (10,22 milióna eur). „Slovenské komorné divadlo v Martine oslávi budúci rok 65. výročie svojho vzniku a bohatej činohernej histórie. Verím, že špičkové výkony umeleckého súboru divadla si budeme môcť na toto jubileum pripomenúť už v priestoroch Národného domu,“ dodal J. Blanár.

 

Zuzana Muchová
Odbor informácií a zahraničných vzťahov