17. marec

- S Krakonošom pri počítači aj na Orave

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 17. marec 2008

Minulý týždeň sa na Obecnom úrade v Zuberci konalo informačné stretnutie k projektu s názvom „S Krakonošem u počítače“, spojené s prezentáciou možností čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci rozvoja vidieka. Hlavný cieľ projektu, aktivity a priebeh projektu boli prezentované jeho manažérkou z občianskeho združenia Most ke vzdělání – Bridge to Education, o.z. a lektorom zo vzdelávacej organizácie RS Semily, s.r.o. z Českej republiky. Realizácia projektu prebieha v Libereckom kraji v Českej republike v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a jeho hlavným cieľom je ponúknuť osobám žijúcim v menej dostupných podhorských a horských obciach príležitosť k zvýšeniu kvalifikácie a základných znalostí potrebných pre plnohodnotný život v modernej spoločnosti. V súčasnosti sa v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pripravuje pilotné overenie projektu v obci Zuberec. Stretnutia, ktoré bolo koordinované Odborom regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja, sa zúčastnili starostovia obcí Zuberec, Habovka, Čimhová a Vitanová, Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER a viacerí aktivisti pôsobiaci v regióne Oravy.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky