16. október

- Zrekonštruovaná telocvičňa, nová strecha a plážové ihrisko

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 16. október 2008

V utorok 21. októbra o 13.00 predseda ŽSK Juraj Blanár a riaditeľ Spojenej školy, Tulipánová 2 v Žiline Jozef Pistl slávnostne dajú do užívania zrekonštruovanú telocvičňu. Škola má 937 žiakov. Má vlastný domov mládeže, športové ihriská, posilňovňu a aj vlastnú zváračskú školu, kde robí školenia a preskúšanie zváračov. Väčšina žiakov pracuje na základe dlhodobých zmlúv na pracoviskách rôznych stavebných firiem. V mesiaci september žiaci školy zvíťazili v krajskom kole súťaže v malom futbale s názvom Župná liga predsedu Žilinského samosprávneho kraja.
Spojená škola prešla v tomto období viacerými pozitívnymi zmenami - rekonštrukcia palubovky telocvične, rekonštrukcia a zateplenie plochých striech na budovách jedálne s kuchyňou a prístavby, plážové ihrisko z grantového programu ŽSK Vráťme šport do škôl.
Rekonštrukcia palubovky – stavebné práce pozostávali z kompletného odstránenia starej palubovky vrátane podkladových vrstiev a vybudovanie novej palubovky s vrstvami: - nová hydroizolácia, krížový podkladový rošt, tepelná izolácia s funkciou zvukovej izolácie, hrubá podlaha, vrchná vrstva podlahy – palubovka. V objeme prác bolo zahrnuté nový obklad stien telocvične, a osvetlenie telocvične. Cena za rekonštrukciu telocvične je 3,4 milióna Sk (113 000 eur), ktoré uvoľnil Žilinský samosprávny kraj. Realizovaním týchto prác sa docieli zlepšenie podmienok pere výučbu telesnej výchovy, v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť žiakov a kultúra prostredia.
Ukončené stavebné práce na rekonštrukcii plochej strechy na budove jedálne s kuchyňou – bola vybudovaná nová strešná krytina z PVC pásov a vrstva tepelnej izolácie spolu s nadzemnou časťou bleskozvodného zariadenia. Na plochej streche prístavby prebiehajú stavebné práce. Na tejto streche bude vybudovaná nová strešná krytina spolu s bleskozvodným zariadením a vysprávkami komínových telies. Na oboch strechách sú osadené nové klampiarske prvky a odkvapový systém. Ide o investíciu Žilinského samosprávneho kraja vo výške 3,8 milióna Sk (126 000 eur).

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie