15. máj

- Tlačová konferencia na tému Predstavenie nového klastra Z@ict združujúceho 14 spoločností a inštitúcii z komerčnej, akademickej a verejnej oblasti infokomunikačných (ICT) služieb a technológií.

P O Z V Á N K A


Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor,

v mene novovytvoreného ICT klastra Z@ict Žilinského kraja si Vás dovoľujeme pozvať na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2008 o 13.00 h. v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, na Komenského 48 v Žiline.

Hlavnou témou tlačovej konferencie bude predstavenie nového klastra Z@ict združujúceho 14 spoločností a inštitúcii z komerčnej, akademickej a verejnej oblasti infokomunikačných (ICT) služieb a technológií. Cieľom klastra Z@ict je stimulovať rozvoj ICT sektora v Žilinskom kraji a tým zvýšiť jeho zamestnanosť, kvalitu vzdelávania a vnímanie zo strany verejnosti. Konkrétne ciele a plány predstavia na tlačovej konferencii:

• Ing. Florián Kevický Ph.D, prezident ICT klastra Z@ict a riaditeľ žilinského pracoviska Siemens PSE
• Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., rektor Žilinskej univerzity

Svoju účasť, prosím, potvrďte u telefonicky na čísle 0908999295 alebo emailom na .

Teším sa na spoločné stretnutie.Peter Kubica
hovorca ŽSK